Rok ještě zdaleka není u konce, ale pro mnoho cyklistů už sezóna skončila. Můžeme tedy provést aspoň částečnou bilanci toho, co se letos povedlo, co se týká předměstské sítě cyklostezek (viz předešlé články Cyklostezky propojují obce z 25.11.2019 a Aktuality z nových cyklostezek z 21.1.2020).

Na pustiměřské větvi je pokrok nejviditelnější. Pustiměřští už mají svůj úsek od hráze rybníčku Marchánka až po asfaltovou spojovací cestu z Radslavic ke staré prostějovské silnici hotov, se zaválcovaným štěrkem do povrchu o šířce 2,5 m. Nájezd na stezku ve Vyškově můžeme najít na konci ulice Pustiměřské u smyčky pro otáčení městských a utobusových linek za výrobní halou BKR. Na vyškovské části se ještě aktuálně pracuje (viz foto). Je třeba dodat, že se stezka nachází kvůli záměru zdvojkolejnění železnice v tzv. územní rezervě, tedy nemůže jít o novou stavbu, ale jedná se jen o zpevnění povrchu stávající polní cesty a její účel je především dopravní. Nicméně je škoda, že do záměru nebyla zahrnuta možnost vybudování spojky k blízkému Muzeu letecké techniky. Rovněž ke škodě věci bude zanedlouho nutné opravit rybníček a jeho hráz a to bude znamenat i nějaké omezení provozu na zánovní cyklostezce.

Hamiltonská část stezky do Rychtářova měla podle optimistických odhadů vzniknout už letos, ale realizace ještě nezačala. V ulici Jílová v Hamiltonech napovídá zpevněný výjezd  na polní cestu podél potoka, že tudy by mohla cyklostezka vést, ale to je zatím vše (viz foto).

Ohledně hlavního projektu tohoto roku - Cukrovarské dráhy - se sešli 18. září starostové obcí a dalších zainteresovaných subjektů na pracovní schůzce na vyškovské radnici. Projekt byl rozdělen do dvou částí. První část od Kozlan až po vyškovský katastr řešila firma MaD PROJEKT. Úseky jednotlivých obcí jsou z hlediska stavebního povolení řešeny samostatně, na kozlanskou část už stavební řízení probíhá. U ostatních úseků je třeba ještě formálně dořešit souhlasy vlastníků a dokončit stavební řízení. Vyškovského úseku včetně řešení lávky pod dálničním mostem se ujala firma APOLO CZ a zde kromě dokončení projektu bude třeba získat také souhlas ŘSD. Projekt lávky se připravuje tak, aby nedošlo k zásahu do nosné konstrukce mostu a proto se konzultuje i s projektantem původního mostu. Ve smlouvě firmy s městem Vyškov je zakotven termín pro dokončení projektu do konce listopadu t.r., což je předpoklad, aby bylo možné podat do konce ledna 2021 žádost o dotaci na státní fond SFDI. Je ovšem možné, že i tak k financování díla a jeho realizaci dojde převážně až v roce 2022.

 

 Na vyškovském úseku se právě pracuje.

 Pustiměřská část je již hotová až po hráz rybníčku.

Tady by mohla začínat stezka z Hamilton na Rychtářov.

Projektanti a geodet na úvodní prohlídce vyškovského úseku Cukrovarské dráhy.