Druhá strana mince

Nadělili jsme si cyklostezku do města, zatím jen z Hlubočan… Ale jako vždy po prvním okouzlení z dárku zjistíme, že každá věc si žádá také svoji péči, aby dobře sloužila. Seče se tráva a jiné porosty okolo, pak se musí uklidit, co se na stezku nametlo a neodnese sama povětrnost – hlavně drobné kamínky dělají nejvíce zle na inlajnech. Někdy to může i chvíli trvat, než dojde k úklidu. Menší obce mívají dost omezený počet pracovníků a taky spíš univerzální stroje pro údržbu, kde každá montáž a demontáž si žádá určitý čas.

V praktickém provozu se také nejspíš přijde na problematická místa z hlediska bezpečnosti. Na stávající stezce jsou to křížení s jinými komunikacemi. Ve směru od Hlubočan ve výjezdu na Lusovou cestu do Rostěnic bránil rozhledu biokoridor, který se táhne až nahoru na třešňovou alej. Starosta zorganizoval brigádu a za přispění i členů obecního zastupitelstva Hlubočan se rozhledové trojúhelníky výrazně zlepšily.

Podobně nepřehledné odbočení následuje při výjezdu z vyškovského úseku stezky na obslužnou cestu u dálnice. Výhledu vlevo tam u mostku brání rozlehlý náletový keř javoru jasanovitého. Zatím došlo k jeho omezení pouze jako vedlejší výsledek při sečení porostu okolo obslužky příkopovou sekačkou, ale bude zapotřebí důkladnějšího vymýcení této rychle rostoucí invazní dřeviny (aktualizovaná fotka po zákroku hned z následujícího dne hlásí: hotovo!)

Rychlou odezvu prokázal také vyškovský aparát péče o komunikace, když po informaci odpovědnému místostarostovi briskně opravil po dohodě s ŘSD rozestupující se přechod cesty od hráze Kačence II. na most přes D1 zpevněnou betonovou směsí. Deformovaný asfalt spolu s propadlým rozestupem vytvářel tak ostrý a výrazný zlom, že pro odlehčená silniční kola byl už nebezpečný. Díky!

(aktualizace 5.6.2024)