Co děláme


Údržba značených tras

Garantem jednotného značení cykloturistických tras je Klub českých turistů, který je eviduje a všem novým trasám přiděluje evidenční čísla z celostátního registru. Naše sdružení zabezpečuje každoročně kontrolu stavu značení na Vyškovsku a výsledky kontroly předává KČT k zajištění údržby, případně drobné závady opravují naši členové sami. Celkem se jedná o cca 320 km značených cest různé kvality po celém území okresu Vyškov.

 
Číslo cyklotrasyZnačkařský úsek cyklotrasykm
473Újezd u Brna - Lovčičky - Písečná - U Slepice - Koryčany41
507Kepkov - Hodějice - Němčany - Vítovice - Račice + odb. na 5098 (1 km)31
5029Rozstání - Kulířov - Rychtářov - Vyškov32
5029Vyškov - Nesovice - Snovídky29
5071Vyškov - Drnovice - Pístovice - Habrovany - Rousínov + odb. 5071A,B (3,8+0,7 km)37
5072Kuchlov - Ruprechtov - Račice - Pístovice - Habrovany + odb. 5072A (3,9 km)32
5073Račice - křiž. nad Račicemi3
5074Kateřinské Údolí - rozc. před Ruprechtovem4
5076Odrůvky - Studnice3
5094Těšany - Bošovice - Svatá8
5097Prace - Slavkov - Křižanovice - Bučovice - U Kříže30
5098Křižanovice - Rašovice - U Zlatého jelena8
5099Heršpice - Kobeřice - Milešovice -Lovčičky9
5100Újezd u Brna - Šaratice - Pod Písečnou - U Hvězdy15
5101Šaratice - Zbýšov - Křenovice4
5102Mlýnská Dolina - Milešovice3
5222Dědice - Radslavice - Podivice - Brodek u Prostějova17
5258Marefy - Letovice - Dražovice - Rousínov + odb. Větrník (3 km)16
 Celkem322

S připomínkami, ohlášením závady nebo návrhy na změny se mohou zájemci na nás obracet emailem nebo na kontaktním formuláři, uvedeném na stránce Kontakty.

Pasportizace cyklotras

Značené cyklotrasy vznikaly většinou z iniciativy sdružení obcí. Málokdy však existuje taková dokumentace cyklotrasy, která by umožnila její obnovu do původního stavu v případě poškození nebo dočasného zrušení, nebo pro případ předání jinému subjektu. Při pasportizaci se proto provádí zaměření pozice jednotlivých informačních míst (značek), jejich popis a fotodokumentace. Sdružení ProCyklo pořizuje postupně takovou dokumentaci a předává ji do archivu Klubu českých turistů. Postupně je dokončena pasportizace všech cyklotras na území Vyškovska a provádí se jejich periodická aktualizace po 5 - 6 letech nebo po významné změně značení (viz částečná ukázka pasportu CZT č. 473):

 

Pasport

 

Cykloturistické vyjížďky

V posledních letech se cykloturistika rozvinula natolik, že vyjížďky na kolech jsou běžnou víkendovou zábavou jednotlivců, párů, skupin přátel i celých rodin. Přesto jsou společné vyjížďky pro příchozí vítaným doplňkem, kdy se sejdou a seznámí lidé, kteří mají podobnou zálibu a jinak by se třeba nepotkali. Sdružení ProCyklo příležitostně nabízí nové, neotřelé možnosti pro tyto vyjížďky, v minulosti např. do VVP Dědice. Po omezení vstupu do VVP jsme navázali v roce 2016 spolupráci s TIC Vyškov a zajišťujeme předběžný průzkum, plánování a doprovod po vytipované trase.

 

Městská a příměstská cyklodoprava

Okolo r. 2010 vznikla ve městě Vyškově převážná většina dopravních staveb, příznivých pro cyklodopravu, ale poté došlo ke zpomalení dalšího rozvoje těchto komunikací. Proto jsme opět navázali kontakt s odborem dopravy Města Vyškova a shromažďujeme informace a návrhy, které chceme uplatnit v městské cyklodopravě. Verze tohoto materiálu, předaná na odbor dopravy pro použití v Generelu dopravy Vyškova (2017), je k nahlédnutí zde. Zaměřili a zpracovali jsme názornou mapu městských komunikací, příznivých pro cyklisty, tedy cyklostezek, cyklopruhů, komunikací se zákazem vjezdu motorových vozidel, jednosměrek s povolením pro cyklisty a podobně. Pokračujeme v iniciativě za zřízení Cukrovarské cyklostezky, kde jsme zpracovali a dali k dispozici Námět na zřízení cyklostezky (2019), viz dokument, který zahrnuje zájmovou oblast celkem sedmi obcí. Pět obcí včetně města Vyškova přistoupilo ve vzájemné dohodě k realizaci tohoto projektu, na kterém dále spolupracujeme.