Přečteno jinde


Cukrovarská dráha do druhého poločasu

Když jsme někdy kolem r. 2015 začali fantazírovat o cyklostezce, která by využila trasy bývalé cukrovarské úzkokolejky, nebyli jsme naštěstí první. V Kozlanech, kde kdysi dráha končila, se již rozhodli na jejím tělese takovou cyklostezku vybudovat. To byl příklad, že když se chce, tak to půjde. My jsme se ovšem v té době teprve začínali i s ...

Velká cyklonovela silničních pravidel

Čas nezastavíš, a jestliže máme snahu podporovat nemotorovou dopravu, aby alespoň částečně pomohla řešit dopravní problémy, měl by tomu odpovídat i vývoj pravidel silničního provozu. Od poslední "cyklonovely", která zdůraznila ohled na nemotorové účastníky provozu zavedením povinného odstupu, bylo dlouho ticho po pěšině, které ukončil až nyní ...

Může jet cyklista po přechodu pro chodce?

Tato otázka a současně pokusy o kladnou odpověď se periodicky objevují s železnou pravidelností v článcích s tematikou cyklodopravy i v diskusích pod nimi, například v tomto článku se shodným titulkem, který jsme převzali ze stránek kampaně Čistou stopou Prahou (schválené Radou hl. m. Prahy). Na našich stránkách jsme se touto tematikou již ...

Aktuální stav cyklonovely

Jak jsme zveřejnili v minulé zprávě ze semináře Poslanecké sněmovny, je k projednání připravena novela silničního zákona s cílem zvýšení bezpečnosti a zlepšení podmínek pro cyklisty na našich silnicích. Tato cyklonovela je obsahem pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku č. 374. Na zmíněném semináři 3.září to vypadalo s perspektivou projednání ...

Cyklonovela silničního zákona: Bezpečný odstup

Tento článek podává zprávu o semináři na téma, uvedené v titulku. Seminář se konal 3. září v Poslanecké sněmovně a zúčastnili se ho vedle předkladatelů také zástupci ministerstva dopravy, komise BESIP, odboru dopravy pražského magistrátu a také několik členů "naší" České cyklofederace a další účastníci v celkovém počtu okolo 20. Toto téma na ...