Když jsme někdy kolem r. 2015 začali fantazírovat o cyklostezce, která by využila trasy bývalé cukrovarské úzkokolejky, nebyli jsme naštěstí první. V Kozlanech, kde kdysi dráha končila, se již rozhodli na jejím tělese takovou cyklostezku vybudovat. To byl příklad, že když se chce, tak to půjde. My jsme se ovšem v té době teprve začínali i s pomocí kamarádů a přátel prokousávat historickými mapovými podklady, informacemi z pozemkového katastru i terénním průzkumem. Našemu návrhu bylo popřáno sluchu nejprve u řešitele Generelu dopravy města Vyškova v r. 2017. Už tehdy bylo zřejmé, že další spolupráci musíme najít v dotčených obcích a hlavně u města Vyškova. Když jsme počátkem roku 2018 začali obcházet starosty obcí a hledat podporu pro náš námět na zřízení cyklostezky na obnovené trase bývalé cukrovarské úzkokolejky, moc nadějně to nevypadalo. Přesto se téma podařilo uplatnit v programech pro nastávající komunální volby a poté i v programovém prohlášení vyškovské radnice. A právě před pěti lety, v květnu 2019, se konalo první širší setkání zainteresovaných obcí a města. Na základě shody všech zúčastněných došlo později i k podpisu smlouvy o spolupráci a rozeběhla příprava reálných kroků, které vedly až ke dnešnímu stavu, kdy na cyklostezce chybí už jen dva nejproblematičtější úseky. Jedná se ale o živé dílo, které neusíná na dosud nedorostlých vavřínech.

O dalších výhledech se hovořlo na dosud poslední schůzce obcí 10. května 2024 ve Vyškově. Vedle projednání výhledu řešení zbývajících problémových úseků jsme se seznámili s probíhajícím projektem přenesení trasy z tělesa obslužné cesty D1 na samostatnou cyklostezku s podjezdem pod dálnicí a vedením okolo rybníka Kačence s předpokládaným termínem žádosti o dotaci ze SFDI na podzim 2025 a realizací v r. 2026. Ještě vzdálenější perspektiva se týká napojení stezky Cukrovarské dráhy do systému cyklokoridorů Jihomoravského kraje, jak je nastavila nová koncepce cyklodopravy JMK do r. 2030. Zatím ideová představa směřuje jižní spojku k trase Eurovelo 4 u Nesovic, na severním směru se pak předpokládá napojení na ivanovickou stezku v Topolanech.

Nakonec se hodí poděkovat všem, kdo ke zrodu díla napomohli, starostům i místostarostům, zastupitelům, přátelům a kamarádům kolařům, podporovatelům, členům spolku i fandům, kteří třeba jen sympatizovali a těšili se na ně. Děkujeme a věříme v konečný úspěch!