Na závěr léta jsme byli v rámci našeho podílu na aktivitách České cyklofederace pozváni také na cyklokonferenci Národní setkání aktérů cykloturistiky a Konference Labská stezka ve dnech 14. a 15.8. (viz Program). Škoda každé informace, která padne vedle, řekl jsem si, a vyrazil pro jistotu o den dříve do Roudnice nad Labem. Roudnice pro mě dosud neznámá působí jako hezké přívětivé město a svou přívětivost osvědčilo i ve vztahu k cyklistům, jak bude řečeno dále.

Konference se odehrávala v právě zrekonstruovaném Kulturním domě Říp a začala pět minut po oficiálním termínu, povoleném kolaudačním rozhodnutím. Vedle aktuálních změn opatření k epidemiologické situaci se totiž pořadatelé museli vypořádat i se zrušením původně plánovaného místa konání konference a vděčně přijali nabídku Ústeckého kraje a Roudnice nad Labem.

Zjednodušeně řečeno konference se zabývala financováním, výstavbou, údržbou a marketingem cykloturistických produktů. Vedle prezentace zkušeností a úspěchů na tomto poli se ukázaly také nedostatky a nejasnosti. Například hlavním tématem celé konference byla cykloturistika, ale zdroje financování tuto oblast zcela pomíjí a odkazují se pouze na cyklodopravu s důrazem na bezpečnost, udržitelnost a rozvoj regionů. Přitom nepochybně cykloturistika má svůj podíl na oživení a rozvoji regionů. Dále se poukázalo na nekompatibilitu dokumentace a kritérií, vyžadovaných pro dotační řízení ze dvou hlavních zdrojů financování: ze státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pod gescí Ministerstva dopravy, a z evropských fondů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj.

Problémem nejen naším národním je také koordinace aktivit při rozvoji cykloturistiky a obecněji cyklodopravy a vůbec udržitelné mobility. Řada projektů se odehrává na lokální úrovni obcí, takže je obtížné je koordinovat. Problematická je také odpovědnost obcí za cyklostezky jako komunikace IV. třídy. Nadregionální síť cyklotras někdy míjí obce a jejich zájmy a ke škodě věci vznikají hluchá místa bez potřebné infrastruktury. Ke koordinaci se hlásí několik subjektů s poněkud rozdílným rozsahem své působnosti. Proto byl právě na této konferenci zahájen dialog hlavních aktérů a věřme, že v tomto směru dojde k pozitivnímu posunu.

Jak systematicky je možné vytvořit hierarchicky strukturovanou celostátní síť cyklistických cest, což se u nás ještě efektivně nepodařilo, nám předvedli němečtí kolegové druhý den konference, zasvěcený hlavně Cyklostezce Labe, která se bez nadregionální spolupráce neobejde. Do programu tohoto dne byla zařazena také přednáška na téma monitoringu návštěvnosti Labské stezky pomocí sčítačů cyklistické frekvence, které poskytují důležité informace pro další plánování.

Nejočekávanějším bodem programu byla ovšem exkurze na samotnou Cyklostezku Labe, která se skládala nejprve z plavby lodí proti toku Labe a následně s návratem na vlastních i zapůjčených kolech po úseku cyklostezky v délce 16 km. Exkurze byla zakončena návštěvou roudníckého infocentra, které je z hlediska cyklistů opravdu komfortní. Poskytuje nejen možnost pro cykloturisty použít sociální zařízení včetně sprchy, ale umýt si také kola v myčce, odložit zavazadla a kola zaparkovat, a také provést v dílně jejich menší opravy. A to zcela bezplatně. S podobně komfortní službou jsem se zatím setkal jen v zahraničí, konkrétně před 9 lety v Rakousku, v městečku Strass im Zillertal…

K nezanedbatelným ziskům akce ovšem patří setkání a navázání kontaktů s řadou lidí, kteří se na poli cykloturistiky pohybují, ať už profesionálně nebo zájmově. Podrobnější zprávu poskytuje Tisková zpráva Nadace Partnerství. K dispozici pro případné zájemce také máme prezentace lektorů z Česka i Německa:

- Národní setkání aktérů cykloturistiky ČR (14. 9.): http://www.greenways.cz/Greenways/media/Greenways/14-10-2020_Narodni-setkani-akteru-cykloturistiky-CR_prezentace_PDF.zip
- Česko-německá konference Labská stezka 2020 (15. 9.): http://www.greenways.cz/Greenways/media/Greenways/15-10-2020_Konference-Labska-stezka-2020_prezentace_PDF.zip