Jaro je za dveřmi a tak je možné vydat se na výlet. Okolí Vyškova nabízí několik možností. Jednou z nich je výlet na vrch Kopaniny (342 m), nacházející se jihovýchodně od Vyškova.

Cesta nabízí pěkné výhledy na jižní a východní svahy Drahanské vrchoviny a také potkáme něco zvěře a ptactva.

Je to vycházka na tři až čtyři hodiny pohodlné chůze. Můžeme jít i za deště, protože cesty jsou asfaltové, jen jeden krátký úsek je zpevněná štěrkohlinitá cesta. Na těchto cestách je jakýsi provoz. Můžete potkat zemědělce s jejich obrovskými stroji, také cyklisty a místní motoristy, kteří si v úseku Ivanovice - Topolany často zkracují cestu.

Začneme na ulici Joklova, zastavuje tam autobus a v blízkosti se dá i zaparkovat auto. Pak pokračujeme ven do polí po cyklotrase 5029 až do Topolan. Z Topolan se vydáme podél dálnice po obslužné komunikaci směrem na Ivanovice. Po několika stovkách metrů chůze dojdeme k prostornému tunelu vedoucím pod dálnicí.

Projdeme tunelem. Za tunelem je jediné místo, kde můžeme potkat bláto a to tehdy, pokud hodně pršelo a splavila se hlína z polí. Cesta začne stoupat. Dovede nás na horizontální cestu, po níž vyjíždí zemědělci za svého objektu poblíž po levé ruce. Dříve po této cestě vyháněli kravky na pastvu, ale teď už to nedělají. Dáme se po ní doprava a už tady se nám nabízí pěkné výhledy na Vyškov a vzdálenou Drahanskou vrchovinu. Přejdeme silnici Topolany – Prusy a stoupáme směrem na vrch Kopaniny. Cesta vrch obejde a otevře se nám výhled do kraje. Jsme tady, můžeme se kochat, dívat se do kraje prostě nebo dalekohledem a zaslouženě se nadlábnout.

Domů se dostaneme tak, že pokračujeme v přímém směru, kterým jsme přišli, rovnou dolů, štěrkohlinitou cestou kolem vysílače s blikajícím stožárem, pak doprava do Topolan podél dálnice, podejdeme dálniční most a už jsme skoro doma (viz https://mapy.cz/s/lacobumeka).

Popsanou trasu můžete vylepšit tím, že si ji projedete na kole.

 Foto: Jaroslav Vocelka