Projekty a vize


Vedle opakované „všední“ činnosti vyhledáváme nové nápady, jak řešit zapeklité uzly v městské dopravě, jak zvýšit atraktivitu příměstských tras nebo zlepšit dopravní cyklodostupnost okolních obcí a snažíme se je nabídnout v příznivé době obcím a jejich organizacím. Možná, že taková příznivá doba ani nenastane, ale každá taková vize je motorem, který získává příznivce a fandy a může pomoci jejich uskutečnění.

Zprůjezdnění údolí Malé Hané

Jednou z takových vizí je zprůjezdnění atraktivního údolí Malé Hané, které je přerušeno Opatovickou přehradou. Nelíbilo by se vám absolvovat vyjížďku hezkým přírodním prostředím údolí Malé Hané z Krásenska až do Vyškova? A to bez nutnosti vyjet „zbytečný“ kopec z údolí do Rychtářova a pokračovat po nudné motorizované silnici? Takové řešení existuje. Postačí propojit staré lesní cesty přes jedno z ramen přehrady dřevěnou lávkou pro pěší a cyklisty. Vzdálenost pro přemostění je zhruba 60 metrů, podobně jako u krytého dřevěného mostu pro pěší a cyklisty přes řeku Dahm u Berlína (obrázek dole).

Cyklostezka po trase bývalé úzkokolejky Kozlany - Vyškov

Další vizí „z říše snů“ je cyklostezka, vedoucí po trase bývalé úzkokolejné železnice z prostoru bývalého vyškovského cukrovaru do Kozlan. Jiné podobné železniční tratě přetrvaly až do dnešních dnů a často jsou přebudovány na cyklostezky. V tomto případě byla trať zrušena už v 60. letech minulého století, ale podle našich zjištění jsou pozemky pod bývalou železnicí většinou ve vlastnictví přilehlých obcí a terén ještě stále jeví známky vedení trati. Obce na jih od Vyškova by tak byly připojeny cyklokomunikací, která nevede po vytížené silnici přes všechny kopce, ale „zelenou cestou“ okolo vodoteče Rostěnického a Hlubočanského potoka. Výrazně by se tak zlepšila dostupnost pro lidi z obcí, ať už za prací, za nákupy, do škol…

Už dnes můžeme vidět základ naplnění této vize. Obec Kozlany vybudovala na svém území na tělese této bývalé železnice cyklostezku a počítá s jejím dalším prodloužením podle rozvojového záměru obce. Je to podaná ruka – anebo možná hozená rukavice?