Cyklostezka Vyškov - Pustiměř:

V závěru loňského roku jsme očekávali, zda pustiměřské zastupitelstvo uvolní do rozpočtu roku 2020 potřebnou částku na vybudování cyklostezky, která by vyřešila potřebu cyklopropojení s Vyškovem. Dosud musí dojíždějící na kole z Pustiměře do města používat frekventovanou starou prostějovskou výpadovku, anebo zvolit silnici přes Dědice, což znamená při cestě do centra podstatné prodloužení i převýšení trasy. Na zasedání dne 16. prosince zastupitelstvo rozpočet na rok 2020 jednomyslně schválilo, a to včetně této investice ve výši 2 miliony Kč na zpevnění dosavadní polní cesty na hráz rybníčku Marchánka. Na Vyškovu bude dobudování části cyklostezky z průmyslové zóny od ulice Pustiměřská a bude nutné také opravit hráz rybníka.

Cukrovarská cyklostezka:

Ve druhé polovině roku také vzniklo video pro seznámení s motivací a postupem projektu Cukrovarské cyklostezky, které je zde přístupné na odkazu https://1url.cz/DzXwQ. V současné době je trasa cyklostezky geodeticky zaměřená, je zpracována úvodní studie a seznamy pozemků, které budou trasou dotčeny. Na Státním fondu dopravní infrastruktury je v únoru rezervován termín pro konzultaci, která usnadní odstranění případných nedostatků v žádosti o poskytnutí příspěvku na stavbu. Bez tohoto příspěvku, který může dosáhnout až 85% uznatelných nákladů, by realizace takového díla byla nad možnosti zúčastněných obcí. Pokud chceme začít stavět v roce 2021, musíme stihnout dodat žádost do 22. října letošního roku, tedy máme pouhých 9 měsíců na přípravu podkladů a překonání všech úskalí. Když taková lhůta stačí pro zrození tak složitého organismu, jako je člověk, snad postačí, aby se narodil i tento projekt včetně pravomocného stavebního povolení...?

Hamiltonská větev:

Tato větev odbočuje v Hamiltonech od stezky, vedoucí z Dědic podél Velké Hané pod Kozí horkou až pod studánku Strachotínku u kaple sv. Cyrila a Metoděje. Současným cílem je napojení Lhoty ještě v tomto kalendářním roce, se záměrem budoucího prodloužení až do Rychtářova. Tak by bylo dosaženo propojení cyklistické dopravy do všech místních částí Vyškova, jak navrhuje Generel dopravy města.

Opatovická spojka:

Zde se jedná o spojovací cyklostezku podél Malé Hané z Dědic od mostku u hřiště okolo zahrádek do Opatovic, která umožní částečně se vyhnout provozu těžkých vozidel na silnici od opatovických lomů. Jak známo, stezka je prakticky hotová, až na úsek od zahrádek ke hřišti kvůli nedohodě s vlastníkem pozemku. V současné době došlo k pozitivnímu posunu v této záležitosti, kdy obě zájmové strany se dohodly na zprostředkování dalšího jednání s pomocí mediátora, který by mohl napomoct nalezení smírného řešení.