O nás


Vznik a historie spolku

prukopnici

Sdružení ProCyklo vzniklo v roce 1998 se snahou napomoci začlenění Vyškovska do vznikající celonárodní sítě značených cykloturistických tras. Přípravný výbor sdružení se sešel 19. 5.1998, stanovil hlavní cíle a provedl nezbytné kroky k registraci. Dále naše sdružení provádělo terénní průzkum vhodných tras, které se pak staly součástí projektu, zpracovaného Centrem dopravního výzkumu v Olomouci pro Okresní úřad ve Vyškově. Naše poznatky byly také podkladem pro první cykloturistické mapy regionu, vydané firmou SHOCart. Koncem roku 1999 pak došlo k vyznačení hlavních regionálních cyklotras na Vyškovsku, a to v celkové délce 152 km. V následujících letech byla síť cyklotras dále rozšířena; jejich souhrnná délka dosahuje aktuálně 343 km.

Sdružení ProCyklo rovněž pořádalo vyjížďky pro veřejnost do běžně nepřístupných prostor vojenského výcvikového prostoru ve spolupráci s vedením Vojenského újezdu Dědice. Sdružení bylo odpovědné za provedení akce a dodržování pravidel bezpečného pohybu na vymezených trasách.

pametni list

Další součástí činnosti byla publikační činnost a propagace cykloturistických tras vyškovského regionu v místním tisku. Sdružení ProCyklo postupně převzalo péči o kontrolu stavu značení cyklotras pro Klub českých turistů, který je garantem jednotného značení a zajišťuje jeho údržbu.

Sdružení také aktivně vstupovalo do jednání s Městem Vyškov s cílem zlepšování podmínek pro cyklistickou dopravu ve městě, např. jsme organizovali sčítání frekvence cykloprovozu v uzlových bodech. Naše připomínky a návrhy jsme poskytli projektantovi Generelu cyklistické dopravy ve Vyškově, který konečně vznikl v roce 2007. Při rekonstrukci hlavních komunikací ve Vyškově pak byly realizovány zásadní stavby páteřních cyklostezek ve městě.

Zúčastnili jsme se také na zpracování nového Generelu dopravy města Vyškova v roce 2018, poskytli jsme vlastní vstupní informace o stavu cyklodopravy ve městě a jak ho zlepšit. Naše připomínky ke konečné podobě projektu zpracovatel přijal a zastupitelstvo text jako celek schválilo. V roce 2019 jsme zpracovali Námět na zřízení cyklostezky v trase bývalé cukrovarské železnice, který byl přijat zainteresovanými obcemi jako výchozí dokument pro společný projekt. Počátkem roku 2021 bylo zažádáno o dotaci na výstavbu prvního úseku na území obce Kozlany.

Aktuální stav

V roce 2016 sdružení provedlo nezbytné změny, vyplývající z nového zákona o spolcích a splnilo povinnosti pro zápis do rejstříku spolků. V tomto roce jsme se také zúčastnili na založení České cyklofederace, která byla v květnu 2018 přijata člena Evropské federace cyklistů ECF – pro podporu zájmů cyklistů ve městech i na cykloturistických a terénních trasách.

Podle novelizovaných stanov spolku je jeho účel naplňován zejména součinností při údržbě a dotváření značených cyklotras, prosazováním cyklistům příznivých úprav městské dopravy a jejího zapojení do příměstského systému cyklotras, dále propagací cyklistiky prostřednictvím médií a formou propagačních akcí a jízd.

Kdo jsme

Zakládající členové sdružení:

Aleš Novotný, Jaroslav Vocelka, Karel Slezák, Ludvík Usnul, Pavel Žůrek, Vladimír Kratochvíl, Vladimír Usnul, Vlastimil Kratochvíl

V dalších letech se na činnosti podíleli:

Bří Usnulové, Jan Čutek, Jana Šilerová-Bližňáková, Josef Hrušák, Marek Hynšt, Petr Zapletal, Václav Setínek, Daniela Vévodová, Ivan Vévoda, Marek Čelechovský, Iveta Fojtů

Aktuální členové spolku:

 David Dengler, Jana Valiašková-Slezáková, Karel Slezák, Miroslav Rohel, Zuzana Patriková, Miroslav Pospíšil, Rudolf Trnečka