V současné době, kdy se skloňují pojmy jako klimatická změna, uhlíková neutralita, snižování emisí nebo čistá doprava nemůžeme jen čekat se založenýma rukama, co nám moudrá vláda zařídí a my jen přestoupíme z dieselu do elektromobilu. Musíme měnit také naše chování, abychom produkovali méně odpadu, spotřebovávali méně energie, zatěžovali méně naše prostředí. Jednou z možností je postupně měnit naše dopravní návyky. Zpohodlněli jsme a zvykli jsme si při každé příležitosti používat auto. Je to až směšné, jak je město ve špičkách přetížené automobilovou dopravou a v mezičase zeje prázdnotou až na přeplněná parkoviště.

A což teprve když bydlíme mimo město v menší obci. Na pomalu každý nákup, cestu do práce, za vyřízením záležitostí je třeba auto, protože veřejná doprava jako na potvoru jede jindy, než potřebujeme. Přitom je to do města pár kilometrů, ideální pro dopravu na kole! Ale tady je právě zakopaný pes, kámen úrazu, tady to má háček. Copak jsem blázen, míjet se na silnicích na kostitřasu s rozjetými tunami plechu a čekat jen, kdy mě někdo z nepozornosti sejme ve stokilometrové rychlosti? A s dětmi?? Vždyť někteří řidiči jakoby soutěžili, kdo mine cyklistu v menší vzdálenosti, protože ho musí předjet, i když právě jede auto v protisměru. A pak stačí jen zakolísat na výmolu a neštěstí je hotovo. A navíc, ty kopce! Člověk aby byl trénovaný sportovec, aby se dostal do práce nebo si mohl zajet do města něco zařídit nebo s dětmi na zmrzlinu.

Máte pravdu, za současného stavu propojení města s okolními obcemi je to tak. Přece jen ale začíná svítat i tady. Podívejme se na mapu, kde už jsou a kde budou cyklostezky, které nám umožní vyjet bezpečně a dostatečně komfortně z města do okolních obcí.

Tmavomodře jsou vyznačeny čtyři trasy, které jsou dnes zcela nebo částečně vybudovány anebo se na jejich přípravě intenzivně pracuje. Na mapě vypadá jejich obrázek tak trochu jako chobotnice, ale já si raději představuju podanou ruku: otevřenou dlaň, to je město, a roztažené prsty cyklostezek.

Ivanovická větev (8 km) začíná v Křečkovicích na Joklovce. V Topolanech přejedete kousek v obci a navážete na pěknou stezku, která vás zákruty kolem Hané povede až do Ivanovic. Tato stezka je hotová hlavně díky tomu, že bylo nutné zajistit dopravní obslužnost pozemků, který se staly nepřístupné kvůli dálnici. To zařídil stát, tedy Pozemkový úřad, včetně dodatečného vybudování nového podjezdu pod dálnicí. Budiž mu za to dík a mnoho cyklistů již tuto možnost využívá.

Pustiměřská větev (4 km): o té se hovoří už nejméně 15 let, ale zdá se, že se její uskutečnění přiblížilo. Ve Vyškově je hotová celá část až do průmyslové zóny Sochorka a Tovární a pustiměřské zastupitelstvo v těchto dnech bude rozhodovat, jestli do toho půjde. Je tu jedna komplikace - budoucí zdvojkolejnění železnice, které zasáhne do prostoru cyklostezky a znamená vlastně stavební uzávěru. Řešení se našlo - nebude se stavět, jen se zpevní povrch stávající polní cesty tak, aby byl pro cyklisty komfortní.

Hamiltonská větev (5 km): její základ do Hamilton už dneska existuje a je vybudován stejnou technologií s přírodním povrchem, jaká se chce použít v Pustiměři. Začíná v zatáčce silnice v Dědicích pod Kozí horkou, kolem které se vine do Hamilton. A již tuto zimu se bude připravovat její pokračování do Lhoty, dojde k vymýcení trasy staré polní cesty od náletového porostu a přípravě tělesa stezky. Další pokračování se zatím jen předpokládá až do Rychtářova, ale není ještě zprojektováno.

Jižní větev, zvaná Cukrovarská stezka (11 km), připojí na město zpočátku šest obcí, které si ruku podaly a uzavřely smlouvu o spolupráci na vybudování cyklostezky s Vyškovem, který je sedmou smluvní stranou. Její trasa sleduje ověřenou dráhu bývalé cukrovarské železnice, která byla zrušena v 60. letech minulého století a navazuje na jejím konci na již hotový úsek v Kozlanech. Dnes je stav přípravy takový, že je hotovo geometrické zaměření trasy, na které se musí prověřit všechna sporná místa a dotčené pozemky tak, aby bylo možné příští rok zpracovat dokumentaci pro stavební povolení a požádat o dotaci na stavbu, která přesahuje finanční možnosti samotných obcí.

Nezapomeňme také na již "prakticky" hotovou stezku z Dědic do Opatovic okolo Hané (1 km), která zatím uvázla na nedohodě s vlastníkem pozemku. Není výrazná délkou, ale připojuje město na oblíbenou rekreační oblast. A chybí vám na obrázku pátý prst? Ano, máte pravdu, větev na Drnovice a Pístovice je zatím v mhách, ale v pístovickém zastupitelstvu už jsou aktivisté, kteří usilují o propojení obou částí obce Pístovice-Račice, tedy můžeme doufat. .

 Kolu zdar!