Čas nezastavíš, a jestliže máme snahu podporovat nemotorovou dopravu, aby alespoň částečně pomohla řešit dopravní problémy, měl by tomu odpovídat i vývoj pravidel silničního provozu. Od poslední "cyklonovely", která zdůraznila ohled na nemotorové účastníky provozu zavedením povinného odstupu, bylo dlouho ticho po pěšině, které ukončil až nyní příchod vládního návrhu tzv. velké cyklonovely silničních pravidel k prvnímu čtení do Poslanecké sněmovny. Hlavními navrhovanými změnami jsou legislativní ošetření tzv. nepřímého levého odbočení ve světelných křižovatkách a zajištění přednosti na cyklistických přejezdech, pokud vedou souběžně s hlavní komunikací. U nás ve městě Vyškově nás bolí právě neošetřené přejezdy na páteřní cyklostezce, která vede podél celé hlavní komunikace městem, kde znehodnocují jinak užitečnou cyklokomunikaci ve srovnání s paralelní silnicí. Tímto tématem se zabývá také náš materiál s návrhy na odstranění slabin hlavního tahu cyklodopravy městem, který jsme právě před rokem neoficiálně vyslali do oběhu na vyškovské radnici. Doufejme, že velká cyklonovela projde Sněmovnou tentokrát bez křečovitých porodních bolestí a podpoří i naše lokální návrhy na změny k lepšímu, plynulejšímu a atraktivnějšímu cykloprovozu.

Originální článek, který zde sdílíme, byl publikován právě 1. dubna na stránkách Městem na kole a nezbývá než doufat, že se nejedná o aprílový žert, ale dobře míněnou snahu o informaci cykloveřejnosti. Uvidíme, jak se novele bude dařit v poslaneckých lavicích. Snad nebude nutné opět aktivizovat celonárodní vlnu podpory a lobingu, jak se dělo v případě prosazování zákonného odstupu 1,5 metru při předjíždění cyklistů. Tentokrát jde o novelu vládní, tedy snad alespoň u vládních poslanců se dočká plné podpory.