Poslední z řady jarních schůzí, které souvisí s naší činností, se konala v odloženém termínu 9. června opět tradičně na Bikrosce. Na programu byla zpráva o činnosti a plán na příští období. Ten je letos ochuzen o jinak pravidelnou značkařskou činnost, jak jsme psali v článku o zahájení letošní činnosti.

V minulém období jsme zkontrolovali na 340 km a zpracovali pasporty 53 km značených cykloturistických tras na Vyškovsku. Získali jsme několik nových zájemců o členství ve spolku. Iniciovali jsme snahu Cyklofederace ke kampani za povinný odstup při předjíždění cyklistů motorovými vozidly (viz zpráva o schůzi CCF). Cyklovyjížďky pro veřejnost jsme v minulém období nepořádali.

Trvale se podílíme na aktivitách ke zřízení předměstských cyklostezek, zvláště Cukrovarské dráhy, kde proběhla fáze studie, úpravy trasování a projednání souhlasu s vlastníky  pozemků. Nyní jsou v běhu jednání se SFDI, Povodím Moravy a ŘSD o klíčovém bodu projektu - podjezdu pod dálničním mostem (viz podrobná zpráva).

V dalším období budeme na značených cyklotrasách provádět pouze příležitostnou kontrolu a drobnou údržbu. V předprázdninovém období plánujeme ještě jednu cyklovyjížďku pro členy a přizvané účastníky (zpráva viz následující článek), další podle aktuálních možností.

Zpráva o činnosti i plán na příští období byly schváleny všemi hlasy přítomných.