Jako řádný člen České cyklofederace jsme se zúčastnili v pořadí čtvrté výroční schůze ČCF, která se konala 17. ledna již tradičně v průběhu brněnského veletrhu Go-Regiontour v cyklovesničce ve stánku Cyklo Klubu Znojmo. Letošní výroční schůze měla následující program:

1) Představení členů cyklofederace
2) Schválení rozpočtu a činnosti spolku na rok 2020
3) Projednání přijetí nových členů a členství v dalších organizacích
4) Představení činnosti Výboru
5) Kampaň za odstup automobilů od cyklistů
6) Závěrečná debata
 
Aktuálně cyklofederace sdružuje 12 spolků, převážně z větších měst, a spolků s celostátním působením (KČT, ČEMBA). V prezentaci za náš spolek za uplynulý rok jsem se omezil na základní činnosti, kterými je podpora cykloturistiky prostřednictvím údržby značených cest a podpora rozvoje příměstských cyklostezek.
 
Největším tématem letošní schůze byla diskuse o vstupu do kampaně za povinný boční odstup při předjíždění cyklisty (viz dřívější článek na toto téma). Výsledkem je dopis České cyklofederace na ministra dopravy z 5. února, kterým se hlásíme k podpoře takového ustanovení a žádáme o účast našeho zástupce při přípravě odpovídajících změn zákona 361/2000 (o provozu na pozemních komunikacích). V dopise jsou také zmíněny další související potřebné úpravy zákona ve prospěch cyklistů: možnosti jízdy dále od okraje vozovky, volby silnice nebo souběžné stezky a jízdy ve dvou vedle sebe v odůvodněných případech (bezpečnost, sportovní skupiny, jízda rodičů s dětmi apod.)
 
Naopak negativně se schůze ve své většině vymezila vůči zavedení povinnosti používání cyklistických přileb pro všechny. Souhrn názorů, vzešlých z diskuse, viz odkaz na výtah ze zápisu.