25. února a následně 4. března se konalo opět pracovní jednání starostů zainteresovaných obcí okolo trasy Cukrovarské stezky s projekční kanceláří a kooordinátorem celého projektu. V předešlém období  se podařilo včas nejen shromáždit všechny požadované podklady pro konzultaci projektu na Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ale toto jednání se již také 20. února v Praze uskutečnilo se vcelku pozitivním výsledkem. Cílem pracovního jednání obcí bylo zhodnotit dosažený stav a také řešit některé sporné momenty, které se ukázaly při posouzování výchozí studie. Hlavně šlo o dotčené pozemky, kde studie ještě ne dostatečně zohledňovala potřebu vyhýbat se potenciálně konfliktním místům.

Tak jedním z nich byl průtah cyklostezky Kučerovem, kde se podařilo najít vhodnější řešení přímo na této schůzce. Dalším sporným bodem je křížení stezky se silnicí Rostěnice – Kučerov, kde je nutné hledat řešení se soukromými vlastníky pozemků a byla ihned navržena nadějná variantní řešení. Dalším neuralgickým úsekem je napojení města Vyškova. Původní záměr držet se severně od dálnice D1 vodoteče Rostěnického potoka se ukázal být nereálný, protože koryto potoka bylo při výstavbě dálnice změněno a nyní prochází přes větší počet soukromých pozemků.

Proto jsme už při přípravě na jednání navrhli na katastru Vyškova jiné trasování, kde postačuje jednat pouze s jedním vlastníkem. Toto přípravné jednání se uskutečnilo 28. února v a.s. Rostěnice a výsledkem byl příslib možného řešení směnou pozemků. A konečně bylo také dosaženo shody ve vlastním napojení na síť komunikací města Vyškova na hrázi rybníka Kačence.

Zkrátka vše vypadalo nadějně  a odtud optimistický titulek, že jsme v realizaci stezky o krok dále. Jenže čertovo kopýtko se skrývá v detailech. To mohou být požadavky vlastníků dotčených pozemků a případně nesouhlasná stanoviska zastupitelstev obcí. Anebo se nám nepodaří dosáhnout souhlasu správců majetku ve vlastnictví státu, jmenovitě Povodí Moravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro průtah cyklostezky pod dálničním mostem přes Rostěnický potok. Navíc nouzová opatření za koronavirové pandemie výrazně zpomalila už beztak pomalé reakční doby těchto institucí. Takže celkově přes intenzivní jednání a pokroky v přípravě projektu před koronakrizí došlo ke skluzu, který by mohl znamenat i roční zpoždění, pokud by se nestihl připravit kompletní projekt a stavební povolení pro podání žádosti o dotaci na SFDI do požadovaného termínu. Naštěstí se zdá, že snad i zde rozum zvítězí a tento termín bude právě s odkazem na důsledky nouzových opatření o něco odsunut.

Další nám napoví už nejbližší dny, kdy se bude pokračovat v kolečku jednání právě s Povodím Moravy a následně opět s ŘSD. Snad to nebude jako v té pohádce o kohoutkovi a slepičce…

 

Zamýšlená trasa budoucí stezky by mohla vést přes kučerovskou "Kolonku"