Letošní výroční schůze se konala 17. dubna na Bikrosce. Na programu byla zpráva o činnosti a plán na příští období včetně rozdělení cyklotras ke kontrole.

Hlavní náplní minulého období byla kontrola 367 km značených cykloturistických tras na Vyškovsku a částečně na Blanensku. Pokračovali jsme za spoluúčasti Brna-venkova také v pasportizaci dalších 5 tras v délce 39 km. Jedna z tras (5094) byla optimalizována pro zjednodušení a zpřehlednění sítě. V rámci kraje jsme se zúčastnili doškolení KČT pro cykloznačkaře na aktualizovanou metodiku značení cyklotras (viz dokument).

Pokračovali jsme v iniciativě za zřízení Cukrovarské cyklostezky. Náš návrh (viz text) doporučil zpracovatel Generelu dopravy města Vyškova zahrnout do projektu. Po volbách byl novou Radou města Vyškova přijat do Programového prohlášení (viz odkaz). Z našich podkladů jsme zpracovali písemný materiál Námět na zřízení cyklostezky (viz dokument) a poskytli jsme ho pro jednání s dotčenými obcemi a dalšími subjekty, která již probíhají.

Pro TIC Vyškov jsme uspořádali cyklovyjížďku pro veřejnost (viz zpráva) a zúčastňovali jsme se na aktivitách České cyklofederace, kde výroční schůze proběhla 18. ledna (viz zpráva). Na její pozvání jsme se zúčastnili semináře s mezinárodní účastí na téma městské cyklodopravy (viz zpráva).

Na rozdíl od minulých období, kdy byla kontrolována hlavně proznačenost cykloturistických tras, se v následujícím období zaměříme na kvalitu značení podle nové metodiky a optimalizaci sítě. Budeme nadále iniciativní za zřízení Cukrovarské stezky a zúčastňovat se jednání. V případě zájmu počítáme s možností opět uspořádat vyjížďku pro veřejnost za lokálními atraktivitami.