Třetí výroční schůze ČCF se konala v pátek 18. ledna v pavilonu P již tradičně v průběhu brněnského veletrhu Go-Regiontour. Asyl a podporu setkání poskytoval opět Cyklo Klub Kučera Znojmo na půdě své cyklovesničky, kterou zřizuje na tomto veletrhu cestovního ruchu již několik let pro prezentaci svých bohatých aktivit. Letošní výroční schůze měla následující program:

1) Představení členů cyklofederace
2) Schválení rozpočtu a činnosti spolku na rok 2018, dále dle stanov
3) Projednání přijetí nových členů a členství v dalších organizacích
4) Představení činnosti Výboru a plán aktivit 2019
5) Závěrečná debata
 
V současné době je členem federace 12 spolků, převážně z větších měst, případně spolků s celostátním působením (KČT, ČEMBA). Letos poprvé byla schvalována zpráva o hospodaření. Rozpočet skončil mírným přebytkem a zhruba polovinu výdajů představoval členský poplatek v Evropské cyklofederaci. Rozpočet na další rok byl schválen v dosavadní výši. V průběhu schůze se představily další subjekty se zájmem o členství nebo spolupráci s ČCF. V diskusi byly prezentovány výsledky činnosti některých spolků za minulý rok, např. výzva Do práce na kole, kterou organizuje pražský Auto*mat.
 
Pro náš spolek je členství přínosné v možnosti využívat zkušenosti z větších měst a cykloturistických spolků. Naopak máme možnost prezentovat výsledky vlastní činnosti na celostátní úrovni. Pozitivní odezvu jsme zaznamenali na náš záměr příměstských cyklokomunikací, zvláště zřízení cyklostezky na tělese bývalé cukrovarské úzkokolejky. O dalším vývoji budeme na stránkách spolku dále informovat.
 
 foto cykloRADKA, Plzeňsko na kole
 
Foto cykloRADKA, Plzeňsko na kole