Cukrovarská v bodě 1

Máme tady polovinu roku a projekt cyklostezky Cukrovarská dráha zdánlivě ustrnul na místě. Je nutné přiznat, že je to do značné míry pravda. Stavební řízení, zahájené na základě projektu dvou řešitelů (firmy MaD PROJEKT na katastru obcí a APOLO CZ na katastru města Vyškova) se dostalo na základě námitek odvolatele až na krajský stavební úřad a úřední  lhůty pro vyřízení těchto záležitostí ukrajují z dostupného časového fondu pořádné krajíce. Přitom vzhledem k vytrvalosti odvolatele - soukromého zemědělce, který se cítí dotčen ve svých možnostech užívání pozemků - je zde nebezpečí, že dojde k dlouhodobému zablokování projektu.

Naštěstí na základě podepsané dohody zúčastněných obcí o společném záměru souhlasil Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), že celkový projekt je možné realizovat po úsecích. Prvním úsekem, s jehož stavebním povolením nebyl žádný problém, je úsek Kozlany. Podle předběžných zpráv ze SFDI projekt prošel posouzením komise bez závažných připomínek a zhruba v polovině července by mělo být vydáno rozhodnutí o přidělení dotace na výstavbu. Podobně bude letos v termínu září - listopad podána žádost o dotaci na úsek Bohdalice a zbývající projekt bude rozdělen na úseky, u kterých nebyly dosud žádné námitky, a na úseky problémové, kde bude projekt změněn tak, aby se námitkám vyhovělo, případně se eliminoval důvod pro jejich podání. U těch se ovšem projeví kromě nutnosti přepracování projektu zhruba dvouměsíční zdržení v důsledku nového stavebního řízení, ale šance na letošní vyřízení ještě žije.

V současné době se také hledá řešitel, schopný prosadit propojení cyklostezky na síť cyklokomunikací Vyškova efektivnějším způsobem pod dálničním mostem D1-267, nejen objížďkou po obslužné cestě okolo dálnice. Pak bude možné se přímo napojit na dosavadní páteřní cyklostezku na ulici Brněnská u čerpací stanice Benzina (viz článek Klid podzimu pouze zdánlivý). Příklady obdobného využití mostů existují a je možné najít schůdné řešení i dohodu se správcem komunikace. Jako vlastní iniciativu na podporu tohoto řešení  jsme zpracovali a dali k dispozici dokument Mosty - souhrn poznatků.

Řešení průjezdu na cyklostezce Slavkov - Hodějice pod čtyřproudovou silnicí E50

 

Ostatní cyklostezky

  • Cyklostezka Hamiltony - Lhota: stavební povolení je již vydáno, zatím není vybrán dodavatel, ale stavba by měla být ještě letos realizována.
  • Kašparovská cesta: má též stavební povolení na rekonstrukci povrchu, dodavatel je vybrán a stavba bude provedena v letním období.
  • Cyklopruh na ulici Nádražní: rekonstrukce komunikace má vystaveno stavební povolení, zatím není vybrán dodavatel. V současné době se na ulici rekonstruují podzemní sítě.
  • Cyklostezka Pustiměř - Vyškov: podle zpráv z terénu je hojně využívaná a pracuje se na jejím dalším propojení v rámci obce Pustiměře.