Tak už to na světě chodí, že některé události jsou nám libé a jiné nelibé. V době elektronické komunikace se ke zvýraznění vztahu autora textu k jeho obsahu začaly přidávat emotikony, lidově známé jako smajlíci a šklebíci, v pokročilejší podobě jako tzv. emodži. Ale není to zase takové novum. Už staří Řekové si pomáhali v divadelních představeních maskami, které měly dokreslit charakter postavy. Z masek se časem vyvinuly dvě základní podoby, symbolizující komedii a tragédii, které jsou předobrazem dnešního smajlíka a šklebíka. Pojďme se na několik aktuálních zpráv podívat podle toho, jak libě či nelibě znějí našemu cyklosluchu a podle toho je přiřadíme do patřičné skupiny.

 

Oprava cesty na Kašparov

Cesta z Nosálovic okolo Kašparovského rybníka je oblíbenou cyklistickou spojkou z Vyškova do Drnovic i přesto, že je v dosti dezolátním stavu a pohybují se po ní občas i motorová vozidla. Při rekonstrukci silnice Vyškov - Drnovice v 90. letech totiž nevznikla při ní vedlejší plnohodnotná cyklostezka, ale jen úzký chodník, takže kašparovská cesta se stala jakoby náhradní cyklostezkou. Nyní se Vyškovu podařilo vyřešit v dohodě s Drnovicemi pozemkové problémy, které blokovaly její stavební úpravy. Obě obce se také podělí o náklady, takže už letos v létě by mělo dojít k položení kvalitního nového povrchu balenou asfaltovou směsí ve třímetrové šířce. Navíc by na opravené kašparovské cestě měl být vyloučen průjezd motorových vozidel a tak by se stala vhodnou komunikací pro rodinnou cyklistiku s dětmi i pro in-line bruslaře a další pohybové aktivity. Povzbuzující je také zpráva, že Drnovice a Luleč zvažují také propojení svých obcí cyklostezkou. Ta by otevřela bezpečnou cestu pro cyklisty z Vyškova až do populární oblasti Drahanské vrchoviny.

Hamiltonská cyklostezka

Jak už jsme psali v článku Předjarní zprávy z cyklostezek, máme potvrzeno, že letos konečně také dojde k uskutečnění cyklostezky Hamiltony - Lhota v trase staré polní cesty. Pro stavební povolení bylo nutné vyřešit některé námitky ochrany přírody i požadavky zemědělců, takže došlo k částečné změně trasy a zpoždění realizace. V Hamiltonech bude navazovat ulicí Jílovou na stávající cyklostezku z Dědic ke Strachotínce. Celá stezka v délce asi 1000 m a šířce 2,5 m bude provedena z recyklátu stejnou technologií jako stávající dědická stezka. Výhledově by tedy bylo možné připravovat cyklopropojení celého území města Vyškova včetně nejvzdálenější části - přidružené obce Rychtářov.

Zjednosměrnění Závodí

Na základě stížností obyvatel ulice Závodí v Dědicích na zvýšený provoz navrhl vyškovský odbor dopravy zklidnění dané lokality zjednosměrněním, a to ve směru k ulici Morávkova. Nic proti tomu, ulice je místy úzká, nepravidelného profilu a porůznu na ní parkují vozidla. Jenže v daném případě se jednosměrkou s vaničkou vylilo i dítě - zákaz jízdy v protisměru má platit i pro cyklisty. Důvodem k tomuto kroku byl nesouhlas policie se zachováním obousměrného provozu cyklistů. Proto byly také sejmuty směrové tabule cyklotrasy č. 5029 na mostě, které by vedly cykloturistu z Morávkovy ulice doprava do protisměru ulice Závodí. Přitom intenzita dopravy a šířkové poměry na Závodí podle platných norem plně vyhovují zřízení bezpečné cykloobousměrky. To jsme si ověřili vlastním měřením podle metodiky ministerstva dopravy. Naopak převedení cykloprovozu na frekventovanou hlavní komunikaci na náměstí Svobody, s návratem na původní trasu odbočením vlevo na ulicí Revoluční, je krokem proti bezpečnosti a zpět do minulého století.

Omezení na trase 5029

Další omezení na trase č. 5029 je novinkou letošního roku na území vojenského újezdu Březina. Mezi křižovatkou Roviny a křižovatkou pod Studnicemi je nyní v terénu i na aplikaci Mapy.cz vyznačeno, že tento úsek je přístupný pouze pro období víkendu (Pá - Ne) a svátků, pokud zde neprobíhá výcvik. Přitom tato cyklotrasa je uvedena na mapách vojenského újezdu, je součástí celostátní sítě cyklotras a není nám známo, že by toto nové omezení bylo projednáno s Klubem českých turistů, který je pověřeným správcem této sítě. Opět, stejně jako v předchozím případě, došlo k sejmutí některých cykloznaček bez informování odpovědného správce. O případných dalších zjištěních budeme čtenáře informovat.