Klid našeho cyklopodzimu byl pouze zdánlivý. 15. října se konalo na Ředitelství silnic a dálnic v Brně jednání o možnosti průjezdu Cukrovarské cyklostezky pod dálničním mostem. Od té doby nabralo dění okolo „naší“ cyklostezky naopak rychlejší spád. Nová projekční firma APOLO CZ, která si vzala za úkol dokončit projekt na katastrálním území Vyškova, narazila při tomto jednání na tuhý nesouhlas ŘSD s navrženým řešením lávky pro cyklisty. Tohoto vedení trasy se do budoucna nechceme vzdát, ale nyní bylo nutné pro záchranu termínů stavebního řízení a žádosti o dotaci urychleně zpracovat náhradní řešení.

To naštěstí existuje a vlastně bylo i prvním návrhem trasy na počátku všech úvah. Od zmíněného mostu D1-267 přes Rostěnický potok vede náhradní trasa po obslužné cestě okolo dálnice. Tu překonává nadjezdem po mostě D1-268 ke hrázi rybníka Kačenec II. Tzv. obslužka ovšem není ve vlastnictví města Vyškova a s jejím využitím pro vedení cyklostezky musí opět souhlasit ŘSD. K tomu je nutné zprojektovat příslušné značení, které zajistí bezpečný provoz pěších i cyklistů a naopak vyloučí běžnou motorizovanou dopravu.To podléhá také schválení Policie ČR a ministerstva dopravy, tedy dalšímu úřednímu postupu. Ten znamená další lhůty a možné průtahy…

Hned týden po jednání na ŘSD se konala ve Vyškově na radnici koordinační schůzka, ale týdnů do konečných termínů už opravdu moc nezbývá. K inventuře stavu projektu se 10. listopadu tamtéž sešlo větší jednání za účasti starostů zúčastněných obcí i starosty města Vyškova. V Kučerově se ukázalo jako nutné ještě částečně změnit a přeprojektovat trasu, která se tak nyní vyhne pozemkům ve vlastnictví Lysovic. Ty tím vypadávají ze seznamu přímo zainteresovaných obcí, podobně jako již dříve Rostěnice. Bohdalice a Hlubočany ještě formálně dokončují souhlasy vlastníků některých pozemků se stavbou.

Nejdůležitějším bodem bylo ujednání, kdo bude předkladatelem žádosti o dotaci na výstavbu. Bylo by možné založit dobrovolný svazek obcí, který by nesl do budoucna i případné závazky za všechny obce. Ukázalo se ale, že by se jednalo o zbytečný mezikrok, který by mohl přinést další zdržení. Odpovědnou roli tedy převezme na svá bedra Vyškov a vyplývající vztahy ostatních účastníků k cyklostezce budou ošetřeny vzájemnými smlouvami.

Zásadním sdělením pro všechny zúčastněné je stanovení konečného termínu pro dodání projektů ke stavebnímu řízení do 30. listopadu. Jinak není možné stihnout následné dotační řízení. (Podle čerstvé zprávy koordinátora celého projektu jsou všechny projekty již odeslány na příslušný úřad ve Vyškově.) Zaznělo také další podstatné sdělení: budoucím záměrem Vyškova zůstává navrhnout pro ŘSD přijatelné řešení průjezdu pod mostem D1-267, abychom pak mohli přímo navázat na cyklostezku na ulici Brněnské u čerpací stanice Benzina.