Zprávy od nás


Sčítání intenzity dopravy

Dnes probíhá ve Vyškově a okolí měření intenzity dopravy. Sčítání zajišťuje na celkem 26 sčítacích místech na 80 studentů gymnázia Vyškov. Naměřené intenzity budou jedním z podkladů pro nový generel dopravy, který zpracovává pro město Vyškov firma Udimo. Generel bude na další léta podkladem pro projektování změn v městské dopravě a slibujeme si ...

Členská schůze České cyklofederace - rok kola

V pátek 24. února se v prostorách spolku Auto*mat v Praze sešla první členská schůze loni ustavené České cyklofederace, na jejímž založení jsme se také podíleli. Členská schůze pověřila výbor federace, aby se v letošním roce zabýval konkrétními tématy, týkajícími se např. bezpečnosti cyklistů v silničním provozu nebo provozování cyklistiky na ...

Novoroční vyjížďka

Novoroční vyjížďka vyškovských cyklistů vedla tradičně přes rozhlednu Chocholík po lesních stezkách na kopec Rozepře (451 m n.m.) a po zápisu do vrcholové knihy následoval sjezd na novou vyhlídku nad opatovickým lomem: Lom by se po ukončení těžby mohl přeměnit na atraktivní rekreační a přírodní lokalitu, viz http://www.utok.cz/sites/default ...

Cyklotoulky ČT u nás

Pořad ČT Cyklotoulky zavítal i k nám do vojenského újezdu Březina a můžeme si ho pustit na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10414424499-cyklotoulky/216471292050035. Nabízí hezké pohledy na známá místa i zajímavé informace.  

Nové cyklokomunikace

Na závěr stavebních úprav ulice Hřbitovní ve Vyškově bylo její značení upraveno na jednosměrný provoz a nově byly vyznačeny vyhrazené pruhy. Od Kauflandu po křižovatku u Hřbitovní kaple je umožněna jízda v protisměru jak Dinovláčku, tak cyklistům. Cyklisté mohou dále pokračovat v protisměru ke křižovatce u budovy Policie ČR.