Značení cyklotras by nás mělo na výletě na kole bezpečně vést podobně, jako nás vede na vycházce pásové značení na trasách pro pěší turisty. Pásové značení se ostatně vyskytuje v barevně odlišných variantách i na cyklotrasách v terénu, běžkových lyžařských trasách i dalších typech značených tras. Na cykloturistických trasách je nejrozšířenější způsob značení dopravními značkami s černým písmem na žlutém podkladu, podle vyhlášky č. 294/2015 Sb. Pro cyklotrasy se používají tři typy těchto značek: IS19 (velká směrová tabule s textem), IS20 (návěstí před křižovatkou) a IS21 (malá směrová tabulka).

Pro zájemce ještě přidejme několik slov o číslovaných cykloturistických trasách z pera cykloRADKY: http://www.rozhlas.cz/plzen/cykloradio/_zprava/1630396

Při vyjížďkách do známého okolí nám může připadat značení zbytečné, ale pokud se vydáme třeba o dovolené do méně známých krajů, zjistíme velmi rychle, jakou pomoc nám značení tras poskytuje. Nemusíme neustále sledovat mapu a můžeme se o to více kochat okolní přírodou.

Aby značení plnilo svoji funkci, je nutné ho udržovat v pokud možno bezvadném stavu. Naše sdružení zabezpečuje každoročně kontrolu stavu značení na Vyškovsku a výsledky kontroly předává Klubu českých turistů k zajištění údržby. Kontrola by ideálně měla proběhnout vždy do konce června, aby se ve zbytku letní sezony stačily nezbytné opravy provést. V letošním roce se nám podařilo tento cíl téměř naplnit, když jsme v termínu provedli kontrolu na téměř 280 km tras z celkové délky 340 km. Některé trasy byly prakticky bez závad, na jiných je ale poškozených značek celá řada. Částečně jde o vandalizmus, ale na na značkách hlodá i zub času a občas se musí obnovit.

Seznam dosud odkontrolovaných tras je v tabulce: