Výroční schůzka spolku nejprve jako obvykle vyslechla zprávu o činnosti za minulé období od 5/2022 do 6/2023. Minulé období bylo zvláštní v tom, že značkařské kontroly v loňském roce byly se strany KČT uvolněny až od 1.10. s požadavkem provést co největší část kontrol do konce 11. měsíce. Naproti tomu jsme čas do té doby využili k přípravě přeznačení některých cyklotras na nově vznikající cyklostezky. Také letos z důvodu nedokončení oprav budeme kontrolovat trasy až po jejich uvolnění ke kontrolám nejdříve po 30.6., do té doby pouze trasy, které se loni nestihly. Letošní novinkou je požadavek KČT na tzv. registraci rozcestí do nového systému evidence cyklotras InSyZ.

Aktivně jsme opět vstoupili do kontaktu s Městem Vyškovem prostřednictvím Odboru rozvoje a koncepce. Na pracovní schůzce jsme byli seznámeni s perpektivami rozvoje města včetně změny přístupu směrem k městu pro pěší a cyklisty. Naproti tomu jsme vnesli do jednání materiál s návrhy na zlepšení podmínek cyklodopravy na hlavním tahu městem. Tyto kontakty by měly pokračovat k oboustrannému prospěchu (viz článek 4/2023 Když duben přichází).

Důležitou novinkou v komunikačních schopnostech spolku je vstup na Facebook, kde jsme vytvořili jednak uzavřenou soukromou skupinu Značkaři ProCyklo pro naši interní komunikaci, a dále spolkovou stránku ProCyklo Vyškov pro prezentaci spolku navenek.

Byla zmíněna členská vyjížďka, kterou se podařilo uskutečnit, a rovněž omezená činnost Cyklofederace. Dále byla podána a schválena finanční zpráva a předložen záměr aktivit na příští období:

  1. Řádné kontroly CZT podle požadavků KČT
  2. Pokračování aktualizace pasportů
  3. Registrace rozcestí pro InSyZ
  4. Cukrovarská stezka – pokračovat ve sledování
  5. Cyklovyjížďky pro členy, resp. další zvané účastníky
  6. Iniciativní skupina Odboru rozvoje MÚ Vyškov
  7. Prezentace na FB stránce ProCyklo Vyškov

Ze schůze byl pořízen záznam, který obdrží všichni zapsaní členové spolku.