Únor je měsíc, kdy zásoby docházejí, příchod jara stále ještě není otázkou několika dní a ty jsou plné ledových větrů, podmračené oblohy a nevlídného počasí. V dřívějších dobách se v zimě vyskytl člověk na kole jen výjimečně. Možná bývaly zimy tvrdší a silnice méně upravené, ale hlavně chybělo vybavení pro zimní cyklistiku. Přesto, že se v tomto směru mnohé změnilo a zimních cyklistů rok od roku přibývá, zůstává únor měsícem, kdy převážná většina kolařů nechává své biky odpočívat, případně je vymění za trenažéry. Je to ideální doba pro opravy, vylepšení a předsezónní servis kol i plánování nové sezóny.

V rámci přípravy na novou sezónu jsme absolvovali v Brně seminář pro aktivní značkaře, kde jsme se dozvěděli některé novinky a zopakovali si dřívější poznatky. Byl to vlastně první oficiální doškolovací kurz, zatím naši noví značkaři všechny potřebné vědomosti museli nabýt kvůli covidu samostudiem a praktickými zkušenostmi na trasách. Letos musíme s kontrolami tras opět počkat na dokončení jejich údržby a taky na přidělení krajských dotací, které jsou sice přislíbené, ale ještě musí projít schvalovacím procesem. Doufejme, že to čekání nebude trvat až do října, jako minulý rok.

Za první odezvu na naše loňské kontrolní záznamy a návrhy se dá považovat emailová korespondence s aktivní bučovickou radnicí. Pana místostarostu jsme ubezpečili, že návrh na přeznačení cyklostezky 5097 jsme řádně zadali k realizaci cestou KČT. Nadto jsme navrhli k uvážení změnu trasy k odstranění kolize cyklo a autoprovozu na křižovatce U Zelené žáby. Zatím se jedná o běh na delší trať, protože podle jeho zjištění jsou potřebné pozemky ve vlastnictví ČD.

V únoru došlo také k pokroku v realizaci cyklostezky Cukrovarská dráha. Na třech úsecích – bohdalickém, kučerovském a hlubočanském – proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a podle zadání by měla být stavba těchto úseků do listopadu hotova. Pokud se podobně zdaří práce i na vyškovské přípojce od obslužné cesty okolo D1, bude letošní rok rozhodující pro dokončení projektové přípravy i stavebního a dotačního řízení pro zbývající tři nedořešené úseky (viz článek 11/21 Cukrovarské stezky o poločase).

Půvaby zimní cyklistiky