V pátek 5. listopadu se opět uskutečnila pracovní schůzka obcí, zainteresovaných na projektu Cukrovarské cyklostezky. Blíží se rozhodné období roku 2021 pro podání žádostí o dotaci na výstavbu a tak cílem schůzky byla inventura stavu přípravy na tento krok. Vzhledem k minulé vlně covidu je období podání žádostí na dotační fond SFDI prodlouženo od listopadu až do konce února 2022. To zvyšuje šance na dořešení některých problémů, kterých se při přípravě podkladů vyskytuje nemálo. Na schůzce se účastnilo město Vyškov a dále obce Kozlany, Kučerov, Hlubočany a koordinátor projektu. Pozvánku k účasti obdržel také náš spolek jako jeho iniciátor.

Inventura stavu přípravy ukázala, že celý projekt se rozpadl na několik víceméně paralelně řešených úseků, které názorně odlišuje následující mapa:

 

Souvislé barevné zvýraznění podle domovské obce označuje úseky, kde je zpracován projekt a stavební řízení dokončeno nebo před dokončením:

Kozlany – až po katastr Kučerova je stavební i dotační řízení úspěšně dokončeno a probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Bohdalice – po připojení na kozlanský úsek je stavební řízení dokončeno, připraveno na dotační řízení.
Kučerov – úsek od katastru Kozlan po Kučerov je ve stavebním řízení ve fázi řešení námitek dočených vlastníků pozemků – viz poznámky dole *).
Hlubočany – úsek od Hlubočan po katastr Vyškova byl v době schůzky aktuálně ještě ve stavebním řízení ve lhůtě podání námitek do nabytí právní moci – viz poznámky dole*).

Vyškov – od připojení na hlubočanský úsek je stavební řízení dokončeno, připraveno na dotační řízení.

Přerušované zvýraznění označuje úseky v odlišném stavu, kde je stavba dokončena nebo stavební řízení dosud neprobíhá:

Kozlany – úsek v intravilánu Kozlan je fyzicky dokončen a v provozu již od roku 2015.
Kučerov – úsek od Kučerova po katastr Hlubočan byl pro zřejmě neřešitelné námitky vlastníků přeložen po souhlasu odboru životního prostředí na levobřežní variantu, projekt bude podán na stavební řízení po vyřešení prvního úseku od Kozlan po Kučerov.

Hlubočany – od katastru Kučerova po připojení na hlubočanskou větev je v řešení možnost posunu trasy kvůli námitkám vlastníků dotčených pozemků, projekt bude podán na stavební řízení po dohodě s vlastníky –  viz poznámky dole*).

*) Závěrem je možné aktuálně doplnit dvě, resp. tři  mírně optimistické poznámky:

  • stavební řízení úseku Hlubočany – Vyškov bylo úspěšně dokončeno a tedy povolení ke stavbě nabylo právní moci.
  • v listopadu proběhne další jednání s vlastníky pozemků pro dořešení zbývajících námitek proti stavebnímu povolení na úseku Kozlany – Kučerov, kde v případě zdaru může být ještě v aktuálním termínu podána žádost o dotaci, a dále Kučerov – Hlubočany, kde byl předběžný souhlas s dohodou učiněn již dříve.