Krátké období se sněhem a teplotami pod nulou, kdy bylo možné provozovat také typicky zimní aktivity i v blízkosti bydliště i za omezujících opatření proti koronaviru, zatím pominulo. To okamžitě vylákalo cyklistickou obec otestovat svou kondici na osychající stezky a silnice. Podívejme se na některé probíhající nebo připravované akce, které by měly přinést do této oblasti nějaké novinky.

Cyklostezka Hamiltony – Lhota by měla být logickým pokračováním již vybudované stezky Dědice – Hamiltony. Loni již proběhlo částečné vyčištění trasy po staré úvozové cestě od náletových dřevin, ale práce se zadrhla na řešení požadavků subjektů ochrany přírody a myslivosti. Rada města Vyškova již odsouhlasila dílčí změny trasování oproti původnímu projektu a tak snad nic nebrání, aby se letos mohla stezka budovat osvědčenou technologií na bázi zaválcovaného recyklátu s povrchovou penetrací, jako stezky do Hamilton, Pustiměře nebo okolo Kačence.

Cyklostezka Cukrovarská dráha narazila na nesouhlasná stanoviska a námitky dotčených subjektů. Na vyškovském úseku mezi nezávažnější patří nesouhlas ŘSD s využitím průjezdu pod dálničním mostem D1-267 (viz článek Klid podzimu pouze zdánlivý). Na hlubočanském úseku to pak byly hlavně námitky ohledně omezení přístupu na obdělávané pozemky. Lhůty pro jejich vypořádání, které je nutné ze zákona dodržet, tak způsobily, že nebylo možné podat včas žádost o dotaci na státní fond za celkový projekt. Do požadovaného termínu do konce ledna 2021 se tak zdařilo podat žádost pouze za kozlanský úsek. Nyní je třeba vyřešit zbývající překážky k ukončení stavebního řízení, aby bylo možné totéž provést i pro zbývající úseky do termínu další výzvy SFDI.

Cyklostezka Pístovice – Račice má ambici propojit obě části jedné obce klidovou stezkou nejen pro rekreační cyklistiku, ale i jako bezpečnou komunikací pro pěší dopravu a přesuny dětí do školy a školky v obci mimo silnici. Proto by na stezce mělo být v co největší míře zamezeno pohybu motorových vozidel. Pro záměr byla stezka vytrasována a projektuje se s využitím staré polní cesty a průjezdu přes objekt bývalého zemědělského podniku.

Stezka na Nádražní ulici ve Vyškově pro chodce i cyklisty má vzniknout při její rekonstrukci, plánované na 2. polovinu letošního roku. Stezka bude umístěna při levé straně ulice od nádraží do ulice Pod Újezdem, kde naváže na stávající cyklokomunikace u vyškovského gymnázia.

 

 

Konec zimních radovánek?