Raději hned na začátku je třeba říct, že situace není právě růžová a mění se každým okamžikem. Podívejme se na základní pilíře naší činnosti:

 1. údržba značených cykloturistických tras:
 • Loňský rok byl z hlediska kontrol značení problematický, protože opravy značených cyklotras nebyly opravářskými firmami dokončeny a na potřebný rozsah oprav ani nebyly dostatečné finanční prostředky. Ránu nám zasadila i omezení proti šíření koronaviru, takže nebylo možné vyškolit nové značkaře.
 • Pro letošní rok jsou peníze z rozpočtu Jihomoravského kraje na kontroly a údržbu již přiděleny, takže v současné době se provádí opravy a údržba loňských nedodělků. Covidová opatření však neumožnila ani letos zorganizovat standardní vyškolení nových značkařů. Navíc poslední instrukce k provádění kontrol  z jihomoravské sekce cykloznačení říká, že „v současné situaci asi nebudou vůbec prováděny letos kontroly obvodů Blansko, Brno i Vyškov.“
 • Zaměříme se tedy na pasportizaci, společné vyjížďky, případně se značkařskou náplní a přípravu návrhů na optimalizaci některých tras pro příští rok.
 1. podpora projektu Cukrovarské cyklostezky:
 • Po vcelku úspěšné etapě prosazení záměru cyklostezky, kdy se podařilo vyvolat zájem dotčených obcí i města Vyškova, byly připraveny již profesionální projekty stezky na katastrech jednotlivých obcí. Bohužel čas zatím nedovolil uskutečnit projekt v původní verzi s podjezdem D1 pro nesouhlas ŘSD a museli jsme se zatím spokojit s méně atraktivním využitím části obslužné cesty okolo dálnice.
 • Ještě obtížnější se ukázalo dotáhnout do konce stavební řízení cyklostezky kvůli námitkám dotčených zemědělců hlavně z důvodu ztížení přístupu k obdělávaným pozemkům. Situace již začínala připomínat klasický ping-pong mezi stavebními úřady různých stupňů a odvolateli za přispění státního fondu (SFDI). Takový proces může zdržovat výstavbu stezky i léta a nemusí se vůbec podařit najít schůdné řešení, které by uspokojilo všechny strany. Případně do hry může být vtažen i soud a pak je to na roky.
 • V současné době se (opět) zdá, že řešení je na stole, ale definitivně vyhráno není. Platné stavební povolení mají zatím Kozlany (i letos podanou žádost o dotaci), Bohdalice a Vyškov. Doufejme, že i pro Hlubočany a Kučerov se letos podaří najít smírné řešení námitek a stavební řízení bude dokončeno.
 1. podpora cyklistům příznivých úprav:
 • Zapojili jsme se do kampaně České cyklofederace, kterou odstartovali svou výzvou Peter Sagan a Roman Kreuziger, na podporu zavedení odstupu 1,5 m při předjíždění cyklistů motorovými vozidly a dalších změn v silničním zákonu ve prospěch cyklistů.
 • Po svízelném procesu byla novela zákona přes silně kontroverzní diskuse v Poslanecké sněmovně schválena. Nyní ještě musí projít Senátem, takže nemůžeme jen složit ruce do klína a čekat jak to dopadne. Nyní je třeba společně s podporou co nejširší cyklistické veřejnosti co nejdříve oslovit senátory - dříve, než to udělají odpůrci cyklistů.