Po několika přípravných schůzkách se 21. května 2019 pod záštitou místostarosty Vyškova R. Celého konalo první širší setkání nad záměrem realizace cyklostezky v trase bývalé cukrovarské úzkokolejky, zrušené v 60. letech. Náš spolek k tomuto jednání zpracoval základní informativní materiál (viz odkaz). Schůzky se zúčastnili starostové Hlubočan, Kučerova, Kozlan a Rostěnic a dále bývalý starosta Bořetic, který má zkušenosti s koordinací podobných projektů, např. v Lednicko-valtickém areálu. Starostové projevili o projekt velký zájem a je předpoklad, že bude zajímavý i pro regionální rozvoj Jihomoravského kraje, který podporuje projekty, odklánějící cyklodopravu od automobilové dopravy s prvořadým cílem zvýšení bezpečnosti.

Soulep historických map z r. 1952