Výraz greenway, v doslovném překladu zelená cesta, se používá pro trasy, vedené přírodními koridory s využitím pro sport, turistiku, rekreaci a nemotorovou dopravu. Vznik těchto greenways u nás byl inspirován stezkou Hudson River Valley Greenway, propojující ve státě New York městská území údolím řeky Hudson. Počátkem 90. let se u nás začala tvořit první greenway ve střední Evropě pod názvem Greenways Praha - Vídeň. Dnes již existuje řada dalších projektů, např. Labská stezka, Stezka Železné opony, Greenway Krakov - Morava - Vídeň a další. Charakteristickým znakem těchto zelených cest zpravidla je, že sledují přirozené historické stezky, často podél toků řek. Vyhledem k hustotě osídlení u nás ideální trasa někdy koliduje s komunikacemi pro jiné druhy dopravy. Čím méně je takových kolizí, pak tím lépe.

Naše město Vyškov se nachází na toku, který si zasloužil označení řeka a jméno Haná. Nakolik si naše hlavní cyklotrasa, která ji sleduje a kterou nabízíme projíždějícím cyklistům pod číslem 5029, zasluhuje také označení greenway?

Ve stručnosti - v současnosti má do ní daleko. Průjezd centrem města od vlakového nádraží přes nejfrekventovanější křižovatku Nádražní - Brněnská - Čs. armády je všechno, jen ne greenway. Přitom potenciál na to má, chybí jen několik důležitých maličkostí. Blíží se totiž reálná možnost přeložit vedení cyklotrasy 5029 městem na bezpečné komunikace, po kterých dnes vede pouze částečně. Při pohledu na mapku současného a možného budoucího vedení cyklotrasy vidíme, že při vstupu do zastavěné oblasti města v Dědicích využívá klidné nábřežní ulice Závodí, kde bohužel neopodstatněné zjednosměrnění i pro cyklodopravu (viz https://www.procyklo-vyskov.cz/smajlik-a-sklebik) by zbytečně mělo vytlačit cykloprovoz na náměstí Svobody a velmi zatíženou Dědickou ulici. Doufejme, že se dočkáme v dohledné době přeznačení Závodí na cykloobousměrku. Projekt řeší firma Trasig z pověření města Vyškova a stanovisko Policie ČR je pozitivní. Další úsek po slepé ulici Jízdárenské je vcelku vyhovující a pak následuje průjezd po cyklostezce Smetanovými sady okolo Oranžového hřiště.

Až potud se jedná o městskou greenway v mezích možností. U železničního viaduktu ale stávající cyklotrasa uhýbá ke zmíněnému vlakovému nádraží. Pro výhledovou přeložku trasy se nabízí pokračovat po nábřeží k průtahu Dukelská a překonat ho přes řízený přejezd pro cyklisty (když už tam je). Zde je kamenem úrazu pokračování za tímto přejezdem přes parkoviště u špitální kaple sv. Anny, odkud vede jediné úzké hrdlo mezi nárožím domu Dukelská 122/2 a starým mostem k chodníku okolo Hané. Donedávna byl průjezd na kole po tomto chodníku nelegální, jeho status nedefinovala žádná značka, byl to tedy pouze chodník pro pěší. Koncem roku 2021 jsme proto u příležitosti jeho obnovy zámkovou dlažbou v šířce 2 - 3 m požádali o jeho vyznačení jako smíšené stezky pro pěší a cyklisty. Město tento návrh akceptovalo s tím, že ve vlastním "hrdle" okolo vstupu do prodejny pracovních oděvů v domě 122/2 a tělesem starého mostu je vyznačen požadavek sesednout. Je to možná malý krok, ale dost velký na to, aby bylo možné vést cyklotrasu tudy.

Pokud by se v dalším úseku trasy vyznačil významný cyklopřejezd na křížení s ulicí Tyršovou, pak by to byla užitečná třešnička na dortu, protože průjezd po Smetanově nábřeží už je upraven jako cykloobousměrka a u Sokolovny navazuje nábřežní cyklostezka. Bezpečnost na ulici Joklova by zlepšila úprava dosavadního chodníku jako smíšené stezky a dále už následuje Topolanská stezka, kterou cyklisté opouštějí zastavěnou část města. Popsané přeložení cyklotrasy 5029 by zajistilo bezpečný průjezd cykloturistů městem s tím, že k atraktivitám by je směrovaly odbočky s piktogramy. Myslím, že takto pojatá cyklotrasa už by se dala považovat za městskou "zelenou stezku".

 

Pohled od ulice Albrechtovy                                                                "Úzké hrdlo" u starého mostu