Cukrovarská cyklostezka je jedním z hlavních cílů činnosti našeho spolku a proto jsem s potěšením uvítal vydání speciálního čísla 8/2022 občasníku Svět železnice, které se celé zabývá fenoménem Vyškovské cukrovarské dráhy. Své síly zde spojili dva autoři, Mojmír Leštinský a Miroslav Vaněk, kteří se dlouhodobě zabývají historií železniční dopravy. Toto dílo je velmi obsáhlou studií této úzkokolejné dráhy od jejího zřízení v r. 1906 až po její zrušení před 60 lety. Pro zájemce je k dispozici v Referenčním oddělení vyškovské Knihovny K. Dvořáčka. Neumím si představit, kolik archívních materiálů bylo nutné nejen vyhledat, ale i přeložit, protože tato historie se odehrávala v oblasti tzv. německého jazykového ostrůvku a mnoho materiálů bylo sepsáno v němčině různých verzí i nářečí. Autoři rovněž podnikli pátrání přímo v terénu a vyhledali řadu dosud žijících pamětníků i vlastníků dobových dokumentů a fotografií.

Kdybychom znali tuto práci na počátku našeho pokusu o zřízení cyklostezky v trati bývalé Feldbánky, dosáhli bychom tohoto cíle možná dříve. Vlastní myšlenka se zrodila už daleko dříve pod dojmem zpráv z Anglie o zřizování cyklostezek na tělesech rušených železničních tratí. Ale k rozhodnutí jít do toho došlo až na jaře r. 2016, kdy jsme zjistili, že pozemky na předpokládané trase úzkokolejky jsou většinou dosud ve vlastnictví obcí. Nadto Kozlany, koncová obec úzkokolejky, již samostatně realizovala v intravilánu svůj úsek cyklostezky. V témže roce na podzim jsme rovněž projeli celou předpokládanou trasu na kole a zdokumentovali její fyzický stav v terénu. Byli jsme přesvědčeni, že železniční inženýři věnovali přípravě trasy velkou péči s ohledem na co nejlepší dostupnost dotčených obcí a dosažení příznivých sklonů trati, což práce zmíněná v úvodu potvrzuje. Tyto požadavky jsou shodné také pro úspěšné přijetí trasy cyklistickými uživateli.

Dále bylo třeba připravit konkrétní podklady a mapy s ohledem na to, že za 60 let se krajina a vedení vodních toků změnily, do značné míry výstavbou dálnice D1. Použitím metody transformace starých map z minulého století do nových mapových podkladů jsme získali věrohodnou informaci o vedení trasy pro další zpracování námětu. Náš návrh jsme pak v r. 2018 uplatnili formou připomínky k nově zpracovanému Generelu dopravy města Vyškova. Následně jsme se pokusili tento projekt nabídnout samosprávě města Vyškova a nakonec jsme uspěli. Pro tehdejší komunální volby byl přijat jako námět do programových cílů a poté se stal i jedním z bodů dlouhodobého programu celé koalice.

Povzbuzující pro naše úsilí byly nejen vlastní poznatky ze života na vesnici v této oblasti, ale i ohlasy individuálně oslovených starostů. To vše vedlo v r. 2019 k odsouhlasení Smlouvy o spolupráci sedmi obcí regionu včetně města Vyškova a ustavení koordinátora projektu Cukrovarské cyklostezky. Od té doby se odehrála řada kroků a jednání od studie přes projekt celé cyklostezky a stavební řízení jednotlivých úseků, až po žádosti o podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Bohužel se nepodařilo realizovat celou stezku jako jeden celek, na některých úsecích došlo ke zdržení ať v důsledku námitek dotčených zemědělců, nebo pro nedostatky v projektové dokumentaci. Spolupráce obcí byla právě v těchto dnech dále stvrzena podpisem Memoranda o spolupráci při výstavbě cyklostezky starosty zúčastněných obcí společně s náměstkem hejtmana jMK.

Zprávy o Cukrovarské cyklostezce se postupně dostávají i do podvědomí veřejnosti prostřednictvím zpravodajských portálů, například na iDNES nebo na stránkách Bněnské drbny či Seznamu Zpráv. Za rok uvidíme, jak se bude dařit výstavba zatím schválených úseků od Kozlan po Kučerov, resp. odbočky do Bohdalic a dále od Vyškova k Hlubočanům, a zda se podaří dosud neschváleným úsekům projít stavebním a dotačním řízením. Stále také doufáme, že se dosáhne dohody s ŘSD o možnosti využít průjezd pod dálničním mostem a tím přispět k výraznému zhodnocení rekreační oblasti okolo Kačence. Jestliže se to vše zdaří, dočkáme se v roce 2024 celého díla a lidé budou moci plně využívat cyklostezku nejen pro výlety do okolí města, ale i pro dojížďku do škol a do práce, za nákupy i zábavou, usnadní se a ožije komunikace mezi městem a okolními vesnicemi.

Výřez z historické mapy (1939) okresu Vyškov se zákresem polní dráhy.

Zdroj: Svět železnice 8/2022