Optimista se nechal už poněkolikáté ukolébat ustupujícím průběhem covidu v očekávání jen dobrých zpráv. Ale i pesimista byl překvapen, jak rychle nahradilo v médiích covidovou rétoriku zcela nové téma války na Ukrajině a hlavně pak jejími dopady na náš každodenní život.

V porovnání s dramatickými důsledky války na obyvatele Ukrajiny jsou případné stesky ohledně dopadů na naši cyklosezónu bezvýznamné, nicméně i o se nich musíme zmínit, protože s nimi spojujeme své osobní i rodinné plány tohoto roku.

Už dva roky neprovádíme v plném rozsahu svoji obvyklou činnost kontroly a údržby cykloturistických značených cest. Letos jsme doufali, že vše bude probíhat opět normálně v obvyklém rytmu, ale nejprve bylo na poslední chvíli odvoláno zaškolení nových značkařů kvůli vrcholící vlně covidu. Nyní jsme se na krajské schůzi cykloznačení dozvěděli, že vedle ještě stále nedokončené údržby značení na Vyškovsku nejsou prozatím ani přiděleny dotace na tuto činnost z krajského rozpočtu, který veškeré rezervy směruje na pomoc lidem z Ukrajiny na útěku před válkou.

Tuto prioritu přijímáme bez výhrad a s vědomím, že výdaje na podporu cykloturistiky jsou pouze zbytným výdajem. Budeme opět připravovat projekty a podklady pro příznivější dobu, která může nastat nejdříve na sklonku letošního léta. Zhodnocením zkráceného období od poslední výroční schůze, která se odehrála kvůli covidovým opatřením až v říjnu loňského roku, a výhledem na další období, se budeme zabývat na jarní schůzi spolku, předběžně plánovanou na nadcházející měsíc duben.