Výroční schůze našeho spolku se letos konala v řádném jarním termínu, aby zhodnotila období předcházející a projednala návrhy na to příští. Minulé období bylo zkráceno téměř na polovinu, protože loňská schůze se v důsledku omezení proti koronaviru sešla až na podzim. Ze stejného důvodu se opět nekonalo jarní zaškolení nových značkařů na ústředí KČT a bylo jim nabídnuto náhradní samostudium z dodaných učebních textů. Na doplnění jsme uspořádali na úvod schůze vlastní prezentaci školicích materiálů KČT v nové klubovně vyškovských skautů, kteří nám nabídli její použití jako dík za náš dar na dostavbu. Start do letošních kontrol je opět omezen kvůli dosud neschválené dotaci na údržbu cyklotras z jMK a jejich nedokončené údržbě v naší oblasti.

Byly zmíněny vyjížďky, které se výjimečně podařilo v tomto zkráceném období uspořádat a rovněž omezená činnost Cyklofederace. Dále byla podána zevrubná zpráva o stavu projektu Cukrovarské stezky a našich souvisejících aktivitách, také informace o úspěšném dokončení opětovného zobousměrnění ulice Závodí pro cyklisty a zpráva finanční.

Záměry aktivit na příští období zahrnují body:

  1. Řádné kontroly CZT podle požadavků KČT
  2. Pokračování aktualizace pasportů hlavních tras (CZT 473)
  3. Optimalizace CZT 5029, 5097, 5098
  4. Cukrovarská stezka – pokračovat v podpoře
  5. Cyklovyjížďky pro členy, resp. další zvané účastníky
  6. Účast na kontaktní skupině k odboru rozvoje MÚ

Ze schůze byl pořízen záznam, který obdrží všichni zapsaní členové spolku.