Uživatelé sportovních hodinek nebo jiných pomůcek pro sledování a archivaci cykloturistických cest i výkonů se někdy potýkají se ztrátou dat z projeté trasy. Příčinou je občas závada ve sledování gps, ale většinou padá na vrub naší zapomnětlivosti. Na trase si rádi uděláme pauzu v nějaké příjemné hospůdce a aby nám gps nedávala pod její střechou falešné informace, které pak záznam zkreslují, raději její sledování ručně přerušíme. Jenže zpravidla když pak v euforické náladě a osvěženi pokračujeme v jízdě, není zde nikdo, kdo by připomněl, že si máme opět záznam spustit. Marné je pak po několika kilometrech přemýšlení, jak opomenutí napravit, zvláště, když jedeme nějakou hodnocenou trasu. Pak také záleží na tom, jakou aplikaci pro své záznamy jízd používáme. Já zde můžu uvést několik poznatků a možností pro uživatele aplikace Strava.

Jestliže tedy zapneme sledování trasy po přestávce opožděně, Strava se s tím vyrovná tak, že mezi posledním zaznamenaným bodem a následujícím narýsuje nejkratší vzdálenost vzdušnou čarou a tu považuje za ujetou trasu. Když se jedná o pár stovek metrů, nic zvláštního se nestane, ale když je ve hře třeba i více kilometrů, už to může být citelné. Ukažme si vliv takového opomenutí na příkladu vyjížďky s cílem ujet stovku a získat hodnocení zvané Gran Fondo. Je jasné, že tady může ztráta několika kilometrů znehodnotit několikahodinový výkon a pokazit příznivý zážitek z jinak pohodové vyjížďky.

Originální záznam ukazuje trasu něco málo přes 100 km dlouhou s dobou aktivního pohybu asi 6 hodin. Pokud někde na obrátce dojde k popsanému a zapomnětlivý cyklista si s láteřením uvědomí svou chybu až po cca 30 km, Strava mu poskytne následující obrázek:

Rázem je cyklista ošizen zhruba o deset kilometrů jízdy, což je v daném případě velmi frustrující. Kromě naprosto neekonomické varianty návratu do "bodu zapomnění" existuje jednoduchá náprava, která mu vrátí zpět ztracené kilometry: stačí si doma rekonstruovat záznam ztracené části trasy, např. na aplikaci Mapy.cz, a vložit ho do celkové trasy. Například je možné uložit si průběh zaznamenané trasy i jejího rekonstruovaného doplňku ve formátu gpx a ve vhodném programu, třeba MapSource, si je spojit do souvislého průběhu. Hurá, kilometry máme zpátky, ale nějak nám vyskočila průměrná rychlost... Vzhledem k tomu, že záznamy jízd zveřejňujeme na sociální síti, by takové falšování dat určitě nebudilo dobrý dojem.

Proč nám Strava fandí co do průměrné rychlosti? Protože v tomto "ztraceném" a rekonstruovaném úseku není žádný časový záznam, považuje ho tedy za jakýsi druh přestávky, kterou do doby aktivního pohybu nezapočítává. Z následující tabulky je vidět, že v datech chybí časové značky, které se normálně při sledování polohy ukládají, ale při plánování trasy na Mapy.cz se ovšem negenerují.

Jejich přibližnou rekonstrukci nám umožní aplikace GOTOES, zdarma dostupná na odkazu https://gotoes.org/strava/Add_Timestamps_To_GPX.php. Je třeba jen označit soubor ve formátu gpx, který chceme doplnit časovými značkami, správně vyplnit datum a čas začátku jízdy a dále průměrnou rychlost na rekonstruovaném úseku. Musíme tedy znát čas jeho počátku a konce, také aby správně navázal na následující úsek, který už máme řádně zaznamenaný. GOTOES ovšem nemůže tušit, jestli v daném úseku nedošlo k nějaké další přestávce, kterou by Strava v originálním záznamu pochopitelně do aktivního pohybu nezaznamenala. Můžeme ji tedy použít jen pro přibližnou rekonstrukci časového průběhu úseku. Nicméně můžeme si zvolit i započítání vlivu převýšení na průběh rychlosti:

V dalším kroku nám pak GOTOES poskytne k uložení opět ve výměnném formátu gpx soubor s již doplněnými časovými značkami, které jsou jinak editaci běžně nepřístupné. Ve výsledku po spojení s originálním záznamem gpx, jak bylo už popsáno výše, získáváme trasu, která se co do délky a zhruba i co do průměrné rychlosti příliš neliší od originálu, situace je zachráněna, naše úsilí nebylo vlastní nepozorností zmařeno a kýžené odměny v podobě splněné výzvy je dosaženo.