Výroční schůze našeho spolku proběhla 17. dubna 2018 v obvyklém formátu, tzn. nejdůležitějším konkrétním úkolem bylo rozdělení letošních kontrol značených cyklotras. Opět máme zkontrolovat naše cyklotrasy v plné délce zhruba 340 km a pokračovat v jejich pasportizaci. Vedle toho jsme se věnovali zprávě o činnosti za loňský rok a výhledu na příští období s důrazem na nadcházející projednání Generelu dopravy města Vyškova v zastupitelstvu a naši snahu o zařazení cyklostezky na obnovené trase bývalé cukrovarské polní dráhy. Podrobný zápis ze schůze viz /uploads/Zapis_2018.pdf.