Kalendář trochu předbíhá realitu, příchod jara se teprve očekává, ale právě proto je tu ještě čas na několik malých zpráv.

21. března proběhla v Brně jako každoročně krajská schůzka cykloznačení. Jsme opět pověřeni kontrolou našich cyklotras a jejich pasportizací. Letos si svoje obyvklé trasy prohodíme tak, abychom se vyhnuli určité provozní slepotě, kdy přestaváme vnímat závady ve značení na nám již notoricky známé trase. Naše vlastní schůze, kde si rozdáme mapy, výsledky loňských kontrol a ostatní podklady a probereme všechno, co s tím souvisí, se bude konat předběžně ve druhé půli dubna tak, abychom v květnu a červnu zvládli projet a odkontrolovat prakticky všechny značené cyklotrasy.

22. dubna také proběhne tohoroční školení nových značkařů v Praze na ústředí KČT, takže pokud jsou noví zájemci o tuto činnost, mohou se včas přihlásit prostřednictvím naší kontaktní stránky http://www.procyklo-vyskov.cz/kontakty. Naopak opět se nám přihlásili někteří ze "starých" značkařů, že by si zase některou trasu rádi projeli. Každou pomoc vítáme a naopak můžeme se opět přihlásit s nabídkou výpomoci v sousedících obvodech, např. na Blanensku, kde trasy navazují na naše úseky.

25. dubna se bude konat veřejné projednání Dopravního generelu města Vyškova, na jehož přípravě jsme se podle našich možností nepatrně podíleli tím, že jsme připravili a předali některé návrhy na řešení cyklodopravy ve městě a návazností na okolní obce. Toto projednání se bude konat v rámci XXI. zasedání zastupitelstva Vyškova, tedy zatím není známo, do jaké míry budeme moci uplatnit názory, kterými bychom chtěli koncepci budoucí dopravní sítě doplnit. Tuto situaci zjišťujeme.

Záměry nového Generelu budeme také brát v úvahu při optimalizaci sítě turistických značených cyklotras tak, aby logicky navazovala na koncepce rozvoje cyklodopravy ve městě a okolí. Novinkou ve značení je možnost umísťovat směrovky s piktogramy k turisticky atraktivním cílům v okolí trasy, např. nádraží, centrum atd., takže hlavní průběžná cyklotrasa nemusí sledovat nejzatíženější komunikace. Pro cykloznačení se připravují nové technické podmínky TP108, zatím viz odkaz na stažení nových TP100, kde část F je všeobecně o cykloznačení - http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_100_2017.pdf.

Na závěr malá, ale zajímavá novinka z oblasti bikesharingu, tedy služby sdílení kol ve větších městech. Na základě partnerství projektu Rekola s Hello bank je nyní zápůjčka kola na prvních 15 minut zdarma, viz https://kolo.cz/clanek/rekola-jsou-prvnich-15-minut-zdarma, čímž se dostává na stejnou úroveň, jako např. v Brně konkurenční Velonet. Situaci v Brně podrobně sleduje náš partnerský spolek z České cyklofederace Brno na kole, viz např. http://brnonakole.cz/kam-kraci-bikesharing-ve-svete-tim-udelame-brne/.

arcelona