Výroční schůze spolku se sešla 25. dubna 2017 v restauraci Letiště u Kopinců. Body programu byly zpráva o činnosti a plán na příští období.

Hlavní náplní minulého roku byla kontrola značení cykloturistických tras v našem regionu (344 km) a jejich pasportizace (56 km). Vedle toho jsme uspořádali tři cyklovyjížďky ve spolupráci s TIC Vyškov, podíleli jsme se na založení České cyklofederace a přihlásili jsme se ke spolupráci na novém Generelu dopravy města Vyškova.

V rejstříku spolků jsme dosáhli zápisu všech změn a údajů podle požadavků zákona.

V příštím období budeme pokračovat v dosavadních aktivitách a budeme dále usilovat o jednání a zařazení polní dráhy Kozlany – Feldbánky do záměru obcí, spolku obcí nebo vyššího celku.