Dnes probíhá ve Vyškově a okolí měření intenzity dopravy. Sčítání zajišťuje na celkem 26 sčítacích místech na 80 studentů gymnázia Vyškov. Naměřené intenzity budou jedním z podkladů pro nový generel dopravy, který zpracovává pro město Vyškov firma Udimo. Generel bude na další léta podkladem pro projektování změn v městské dopravě a slibujeme si od něho i nastavení lepších podmínek pro cyklodopravu nejen ve městě, ale i v návaznosti na okolní obce.

Bohužel dnešní extrémní počasí nesvědčí nejen sčítačům, ale ani cyklodopravě. Dá se tedy očekávat, že její výsledky sčítání budou oproti ostatním druhům dopravy velmi zkreslené.