Na záložce "Projekty a vize" je krátký popis možnosti zprůjezdnit celé atraktivní údolí Malé Hané bez zásadního omezení, daného vodním dílem Opatovice. Pokud nemáme obojživelné kolo a navíc speciální povolenku od Povodí Moravy, musíme jako běžný cykloturista na křižovatce pod Hrádkem volit výjezd z údolí vlevo nahoru do Rychtářova. Naše vize naznačuje, že by bylo možné přemostit lávkou rameno nádrže, tvořené přítokem Lažánského potoka Kateřinským údolím. Pak by bylo možné pokračovat údolím pod Hrádkem rovně směrem ke vtoku do přehrady, přejet lávku a napojit se po staré vrstevnicové cestě "Nad Hanou" na cyklotrasu 5074 a 5071. Takovou lávku pro turisty můžeme vidět např. jako součást cyklostezky Ohře u Svatošských skal, kde překonává vzdálenost asi 60 m bez jakékoliv podpory.

V současné době probíhá od března 2017 rekonstrukce vodního díla Opatovice s plánovaným ukončením v roce 2019 a náklady bezmála 80 mln Kč. V takovém balíku by se jistě našla rezerva na takovou lávku. Povodí Moravy by tak mohlo ukázat vlídnější tvář turistům, kterým se jinak prezentuje hlavně zákazy, omezujícími volný pohyb v krajině v důsledku ochranného pásma tohoto jinak jistě užitečného vodního díla. V současné době je toto rameno prakticky vyschlé, protože vodní hladina oproti normálnímu stavu ustoupila daleko k hrázi, a usnadňuje tak průzkum terénu na místě.

V praxi se ukazuje, že jako neutajíš šídlo v pytli, tak před turistou neutajíš stezku, která ho provede krajinou. Pokud pokračujeme tak, jak bylo naznačeno, přímou lesní cestou podél toku Malé Hané, pak nás zastaví za normálního stavu vodní hladina. V této oblasti rozrývají břeh hluboké rokliny, zaúsťující do nádrže srážkovou vodu ze svažitého terénu od Kuchlova. Pokud ale vystoupíme vpravo z počínajícího úvozu ještě před tabulí, která zakazuje vstup do ochranného pásma, nalezneme použitelnou stezku. Po té překonáme ještě schůdnou dvojitou roklinku a pak po vrstevnici ve svahu kopírujeme záliv až k zaústění potoka z Kateřinského údolí (viz mapka). Na překážku jsou sice vývraty, které nikomu nestojí za odstranění a cestu komplikují, ale jinak je stezka sjízdná i pro běžného bikera. Stezka je nepochybně již starého původu, protože vytváří zřetelný stupeň ve svahu, a jen obtížnější přístup a vegetace - letos díky tomuto způsobu léta poněkud prořídlá - brání jejímu častějšímu používání (viz foto).

Není to tedy pohodlná cyklotrasa s dobrým povrchem, jako v údolní části třeba pod Kuchlovem, ale ani lávka by to neřešila, protože v oblasti napojení na cyklotrasu 5071 řádili zase lesáci a těžké mechanizmy tam cesty natolik poničily, že jsou obtížně sjízdné. Snad si tam nyní sami upravují cesty pro přibližování natěženého dřeva a situace se postupně opět zlepší. Ale jak bylo řečeno, pro bikera i cykloturistu, který neváhá použít nohy i k chůzi a chvíli vést kolo, případně i pro vysloveně pěšího turistu je tímto způsobem vodní nádrž překonatelná a po absolvování objízdné trasy 5071 se za přehradní hrází opět napojí na údolnici Malé Hané.

Opatovická přehrada - pohled směrem od vtoku k hrázi 2016 a 2018