Když už jsme se stali členy ctihodné Evropské cyklistické federace, jistě by bylo vhodné se přesvědčit, jak vypadá ve skutečnosti jeden z jejich projektů, třeba trasa Eurovelo 13. A kdy už, když ne v létě v období dovolených? To byl jeden z důvodů, proč jsme si naplánovali naši letošní prázdninovou cyklocestu právě do našeho západního pohraničí, kudy je trasa ve stopě bývalé Železné opony vedena. A jako bonbónek jsme si přidali ještě kus často zmiňované Cyklostezky Ohře.

Jaké jsou poznatky z této cesty? Zdá se, že vyznačení této trasy, zvláště v Karlovarském kraji, ještě není na takové úrovni, jako v jiných regionech. Občas trasu EV13 třeba záměrně opustíte a najednou ji potkáte někde úplně jinde, jakoby existovala ve více větvích. Možná, že vedení trasy není ještě docela ustálené, asi také není jednoduché dohodnout se na něm s německou stranou. Občas není zřejmé, proč je trasa na německém území vedena právě tudy. Snad proto, aby byl patrný kontrast mezi naší stranou hranice, což byla před pár desítkami let prakticky vyloučená vojenská oblast, a druhou stranou "za čárou", kde se po celou dobu souběžně rozvíjel běžný život lidí a obcí.

V každém případě je to nádherný kraj, zatím turistickým ruchem ještě neobjevený, plný krásných lesů a báječných panoramat chráněné oblasti Českého lesa. Nepotkáte tam mnoho lidí, což není na závadu, ale ani mnoho turistických vymožeností. Nedostatkem je málo studánek a vodních zdrojů okolo trasy a také obdobu šumavských nocovišť najdete jen výjimečně. Nicméně základní informace je již možné nalézt i na mezinárodních stránkách, věnovaných turismu https://www.livetouring.com/cs/track/0230-eurovelo-karlovarsky, včetně vytipovaných bodů zájmu (POI), fotek, mapek a jiných údajů.

Podrobnosti z naší cesty s obrázky a komentáři, které mohou pomoci dalším cestovatelům v poznání toho kraje, pak najdete v albu https://photos.app.goo.gl/WWMACzkExoZ2qbAw5.