Jihomoravský kraj pokračuje i v dalším období ve snaze vytvořit smysluplnou cyklostrategii, která by podpořila a propojila aktivity, probíhající často nezávisle a bez koordinace jednotlivých měst, obcí a dalších subjektů. Proto se ustavuje neformální pracovní skupina "cyklokoordinátorů" za obce s rozšířenou působností (ORP) při odboru regionálního rozvoje JmK. K tomuto tématu proběhlo 11. září  ve Vyškově setkání zpracovatelů nové koncepce s místními aktéry, hlavně zástupci obcí, ale i dalších subjektů.

Zpracovatelská firma prezentovala svůj plán Cyklostrategie JmK a poté pokračovala debata na aktuální témata a cykloproblémy na Vyškovsku. Z debaty vyšly následující příležitosti a záměry:

- dotvoření páteřní trasy (Brno) - Vyškov - Ivanovice na Hané s návazností na Olomoucký kraj
- vytvoření bezpečné cyklostezky Vyškov - Drnovice – Pístovice – Račice
- propojení spádové obce Podomí s okolními obcemi pro bezpečnou dopravu do školy
- dokončení propojení obcí Cukrovarskou stezkou a její napojení na nadregionální síť
- modernizace vysokorychlostní železniční trati Haná a její využití pro cyklodopravu
 

Byly zmíněny také faktory, které omezují rozvoj cyklistické infrastruktury:

- rozpor mezi potřebami zemědělců a požadavky dotační instituce při výstavbě cyklostezek
- komplikované majetkoprávní vypořádání s vlastníky půdy
- území ve správě státních organizací jako např. Lesů ČR, Povodí Moravy, VÚ Březina
- zdlouhavý administrativní proces stavebního řízení
 

Připomínky rovněž padly k systému značených cyklotras KČT, jejich značení a aktualizaci, k budoucím nákladům na údržbu cyklostezek nebo chybějící spolupráci s destinační agenturou.

Navázané kontakty mezi účastníky setkání a zpracovatelem již přináší další užitečné informace, např. o záměru změny vedení Eurovelo 4 na území ORP Bučovice, možnosti získání statistických dat o cykloprovozu z aplikace Strava atd.

 

"Teplotní mapa" cykloprovozu okolí Brna