V poslední době se stalo pravidlem, že Cukrovarská stezka bývá periodicky zmiňována na různých  tiskových serverech. Zdálo by se, že stačí ocitovat některé titulky a máme jasno. Například:

Vyškovský zpravodaj 1.9.23: Cyklostezka zatím končí v poli. Vyškov má nicméně splněno.
Vyškovský deník 6.9.23: Vyškov dokončil svou část Cukrovarské dráhy. Hlubočanští potřebují dotaci.
 
V zásadě je to pravda, ale ne celá. Podívejme se na přiloženou mapku, kde se letos na stezce nesvezeme. Bolestivý je zvláště úsek, označený jako Hlubočany B. Banální technická chyba v projektu způsobila, že Státní fond odmítl úsek dotovat. Reakce na tuto situaci nebyla dost rychlá a ve výsledku to způsobilo zpoždění o jeden rok, po který nebude hlubočanská větev s vyškovskou propojena. Teoreticky bylo možné ještě letos tento úsek postavit, pokud by měl zhotovitel potvrzeno, že Hlubočany dotaci dostanou. Bohužel, SFDI vyhlásí letošní výsledky dotačního řízení až na konci listopadu a to už je na realizaci pozdě.
 
 
Někteří bikeři si i tak našli možnost projet nedokončený úsek okrajem pole vyjetou kolejí, ale znovu zorané pole nebo nepřízeň počasí vystaví podobným nápadům opět stopku:
 
 
Jiný problém zastavil pokračování na úseku Kučerov B. Původně zamýšlenou trasu po pravé straně Rostěnického potoka zhatili svými námitkami zemědělci a v podstatě i rigidní postoj Státního fondu, který nepřipouští vjezd na stezku pro obsluhu pozemků. Náhradní vedení po levé straně zase narazilo u Lysovic na územní systém ekologické stability, který nedovoluje vedení cyklostezky. Řešení existuje, ale vyžaduje změnu územního plánu, což znamená zdlouhavý proces. Ten si v nejlepším případě vyžádá aspoň osm měsíců, pokud Lysovice budou souhlasit a provedou potřebné administrativní kroky. Náčrt záměru vedení stezky územím ekologické stability:
 
 

A to jsme ještě nemluvili o úseku Hlubočany C, kde se s některými vlastníky pozemků obec včas  dohodla o směně pozemků, ale stavební řízení nedospělo do zdárného konce. Proč? Projekt podobně jako u Kučerova B nebyl připraven dostatečně robustně na možné námitky vlastníků, hospodařících na přilehlých pozemcích. Nové stavební řízení tak nyní stále ještě probíhá s upraveným projektem.

Ale ani Vyškov nemůže ještě slavit, že má hotovo. Poskytování dílčích dotací je totiž podmíněno závazkem dokončení celého projektu, a to je klíčem ke společné snaze všech obcí celé dílo dokončit. Jinak by mohlo dojít ke zpětnému vymáhání dotací bez ohledu na to, na kterém úseku není stezka dokončena.

A na kontu Vyškova je ještě jeden nedotažený záměr. Vedení části trasy cyklostezky Vyškov B po obslužné komunikaci D1 je pouze nouzové a výrazně snižuje přínosy celého projektu. Původní záměr Vyškov A byl založen na průtahu stezky pod dálničním mostem přes Rostěnický potok a připojení na stezky v okolí rybníka Kačence. Pro takový projekt se zatím přes dva pokusy nepodařilo získat souhlasné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic. Máme však zprávy, že když Pánbůh dovolí a ŘSD to schválí, existuje prý průchodné řešení. Necháme se překvapit.