V pátek 24. února se v prostorách spolku Auto*mat v Praze sešla první členská schůze loni ustavené České cyklofederace, na jejímž založení jsme se také podíleli. Členská schůze pověřila výbor federace, aby se v letošním roce zabýval konkrétními tématy, týkajícími se např. bezpečnosti cyklistů v silničním provozu nebo provozování cyklistiky na lesních cestách. Schůze také schválila rozpočet na rok 2017 a podání žádosti o plné členství v Evropské cyklistické federaci. Na podporu dojíždění do práce na kole se schůze rozhodla jménem federace podpořit v aktuálně projednávané novele zákoníku práce stanovení povinnosti zaměstnavatelů zajistit bezpečnou úschovu kol.

Letošní rok je na připomenutí 200. výročí vynálezu předchůdce dnešních jízdních kol Karlem Draisem vyhlášen Rokem kola. Tomuto výročí budou věnovány cyklojízdy ve větších městech a další propagační akce.