Motto: Cyklotrasa je trasa pro jízdní kola, vyznačená dopravním nebo turistickým značením. Cyklotrasy jsou vedeny po pozemních komunikacích s povrchem silniční kvality i po nezpevněných cestách v terénu. Cyklostezka je samostatná komunikace, určená výhradně pro cyklistický nebo cyklopěší (smíšený) provoz

Bývávala doba, kdy jsme si museli před cykloturistickou cestou pečlivě připravit papírové mapy, někdy i průvodce s informacemi. Na silnicích jsme se orientovali podle běžných silničních ukazatelů, ale raději jsme utíkali mimo motorizované silnice na lesní a polní cesty. A pak nezbylo, než na každé nejasné křižovatce zastavit, pracně operovat s rozměrnými papírovými mapami a lámat si hlavu, která z těch cest je vlastně ta správná. Dnes nám pomáhají neustále dokonalejší navigace, často v mobilním telefonu, které nás doslova online vedou po předem zvolené trase. Nicméně i tak vyžadují občas upírat naši pozornost na displej, namísto toho, abychom se rozhlíželi okolo, užívali si měnící se krajinu a hlavně průběžně sledovali jízdní situaci a bezpečnost jízdy. Pokud jedeme po značené cykloturistické trase, dodejme dobře značené, pak není nic jednoduššího, než jen sledovat cykloznačky podobně jako pásové turistické značky na pěším výšlapu.

Do této situace dnes dále vstupuje fenomén cyklostezek, které v rozmáhajícím se měřítku nabízejí nové komunikace pro cyklisty. Některé jsou motivovány snahou odklonit cyklistickou dopravu na bezpečnější cestu, jiné podporou cykloturistiky a nejčastěji je to směs různých důvodů a snah. Každopádně vedle "starých" vyznačených cyklotras vzniká paralelně síť cyklostezek a je namístě snažit se tyto dvě sítě účelně propojit. V tomto článku předkládáme praktický příklad takové optimalizace cyklotras, kterou vedle zjednodušení někdy zbytečně přehuštěné sítě je možné provést právě přenosem paralelní cyklotrasy na nově vybudovanou cyklostezku, jako v případě obcí Rašovice a Křižanovice.

Citujme ze záměru projektu cyklostezky Rašovice - Křižanovice: Cílem projektu je vybudování cyklostezky, která spojí tyto dvě obce, umožní lidem absolvovat trasu bezpečně pěšky a na kole, zvýší tím i bezpečnost provozu v příslušném úseku silnice III/4199, kde se sníží počet chodců a cyklistů. (Dodejme ještě, že se jedná o přístupovou komunikaci do cyklisty oblíbené rekreační oblasti Ždánického lesa se známou ekofarmou Jalový dvůr, která vedle občerstvení ducha z utěšených pohledů na pastviny, lesy a různá hospodářská zvířata nabízí i občerstvení těla znavených cyklistů.) Po úspěšné realizaci tohoto projektu na podzim 2021 bylo zapotřebí ještě jednoho kroku: převést tento poměrně intenzivní cykloprovoz z tradiční silniční cyklotrasy č.5098 na těleso nové cyklostezky.

Proto, když v polovině května dorazil tento požadavek obcí Rašovice a Křižanovice až k nám, stal se okamžitě námětem na naši jarní činnost a také vítaným způsobem, jak s novými značkaři prakticky doplnit jejich zkušenosti. Již koncem května jsme aktivovali pracovní tým a provedli prozatímní přenos značení cyklotrasy na cyklostezku. Definitivní doznačení se všemi detaily, opravy značek navazující trasy až na hřeben Ždánického lesa, provedení změn v mapách a evidenci cyklotras si ještě vyžádá nějaký čas ve standardním procesu Klubu českých turistů, ale to základní, nabídnout v terénu cyklistovi ověřenou trasu k cíli, bylo provedeno v nejkratším možném termínu.