Od Severního moře se do Česka jezdí obvykle po Labské stezce. Při hledání varianty se nám nabídla možnost využít nově vytyčené a zmapované off-road trasy European Divide Trail (stezka evropského předělu), která provede bikepackery od nejsevernějšího výběžku Norska na nejzápadnější výspu Portugalska. Nám postačí, když dosáhneme nejzápadnějšího bodu naší republiky, ke kterému nás přiblíží další, tentokrát tradiční a v terénu vyznačená off-road trasa Rennsteig, sledující starou hraniční cestu po hřebeni Thüringerského lesa.

Přinášíme pro inspiraci několik obrázků, ilustrujících celkový záměr a jeho tři navazující části.

Náš dlouhodobě připravený plán dosáhnout přímým vlakem Hamburk a návazně pobřeží Severního moře se rozpadl už v Brně, když byl náš spoj nenadále zrušen. Náhradní vlaky nás dopravily na místo až o půlnoci s několikahodinovým zpožděním a chvíli po příjezdu se pak rozpoutalo bouřilivé počasí s deštěm a silným vichrem od moře.

Labská stezka

Nezbylo nám, než vyhledat a zřídit si nouzové nocoviště na Labské stezce a náš časový plán korigovat. Přečkali jsme do rána a po návratu do Hamburku jsme navázali na trasu EDT, která nám brzy ukázala její trailový charakter. I v dalších dnech pokračovalo větrné a deštivé počasí.

Trasa EDT

Nocovali jsme v různých kempech i na divoko, cestovali po cyklostezkách, trailech i lesních cestách, jen výjimečně po silnicích. Počasí se postupně vrátilo k letním hodnotám a počáteční roviny později vystřídaly i výživné kopce, zatím jen okolo 350 m.

Z EDT jsme se odpojili směrem na Rennsteig, užili si krásných cyklostezek, historických památek a při průjezdu městy taky staroněmecké architektury. Startovací místo Rennsteigu je v Hörschelu, kde jsme nocovali v kempu vodáckého klubu poblíž koncového rozcestníku. Množství odložených bot svědčí o obtížnosti trasy.

Rennsteig

Hned první den byl co do počasí tropický a Rennsteig se s námi nemazlil, nastoupali jsme až do 700 m. Další den jsme ještě na výšce přidali skoro až na 1000 m. Ale užili jsme si bohatě i krásných lesních trailů a cest. Po tři noci využíváme přístřešků, které jsou po celé trase k dispozici.

Největší problém na trase kromě vedra je nedostatek zdrojů vody a taky neustálý hlad našich přístrojů po energii. Je třeba využít co nejvíce solární panel a veškerých dostupných zdrojů. Rennstaig zakončujeme v Blankensteinu v turistickém centru u koncového bodu trasy.

Pak už následuje jen poslední etapa na nejzápadnější bod České republiky a cesta domů...

Podrobnější fotoreportáž viz komentované album Od Severního moře do západních Čech.