Že je to spíše kachna, nežli štika? V tomto máte pravdu, nebude to štika. Nový rozruch okolo stojatých vod Pístovického rybníka totiž tentokrát způsobí kapr.

V dávných dobách soupeřil Pístovický rybník s přírodním koupalištěm v Lulči v popularitě, jezdili zde výletníci až z Brna, a pamatuje i počátky windsurfingu. Okolí rybníka v tomto malebném koutě asi také zvláštním kouzlem působí na soutěživé jedince a tak bývá občas dějištěm nejrůznějších sportovních soutěží a závodů. Nejdelší tradici má snad Běh Pístovickou riviérou, který příští rok oslaví jubilejní 60. ročník. Ale nenechte se zmást líbivým názvem riviéra. Nejedná se o snadné poklusání po pláži okolo rybníka. Každá trasa, vedoucí od rybníka, tak či onak zabrousí do docela prudkých kopců, které řádně prověří vaši fyzickou kondici.

Novou příležitost poměřit si své schopnosti a porovnat výkonnost s kamarády tentokrát na kole přináší letos 1. ročník nového cyklistického závodu, jehož vítěz se bude pyšnit po celý rok titulem Pístovický Cyklokapr. Podrobné informace, propozice, přihlášky atd. přináší domovské stránky https://www.pistovicky-cyklokapr.cz/.

Vedle faktu, že se taková zajímavá akce odehraje v našem domácím regionu, nás také může těšit, že závod vede z velké části po značených cyklotrasách, o které se staráme a pomáháme je udržovat v provozuschopném stavu. Pomohou tedy nejen orientaci přespolních cykloturistů, ale tentokrát i našim místním hobíkům, pro které je závod především určen, neztratit správný směr.

Ilustrativní foto: https://www.pistovicky-cyklokapr.cz/