V podstatě kazdé čtyři roky se řada volebních stran ve svých programech zaklíná budoucí podporou cyklostezek a cyklodopravy – pochopitelně jen v případě, že zvítězí ve volbách. Skutečnost po volbách pak už závisí na tom, jaké kompromisy doprovázejí povolební dohody stran, které vedou radnice, tedy jakou prioritu a podporu tohle téma má doopravdy.

Pokusme se sečíst síly podpory pro Cukrovarskou cyklostezku. Označme ji tímto prozatímním názvem, protože dosud nemáme lepší ideu, než propojit město Vyškov a obce na jižním směru do sítě cyklistických cest na základě bývalé cukrovarské úzkokolejky, zrušené před více, než padesáti lety.

Možný nájezd na budoucí cyklotrasu v prostoru rybníka Kačence I.

 

Tato úzkokolejná trať vedla z areálu vyškovského cukrovaru, kde dnes je nákupní centrum s několika hypermarkety, a sloužila ke svozu cukrovky z Hlubočan a Rostěnic, Lysovic, Kučerova, Kozlan a končila stanicí Bohdalice. Železniční inženýři před více jak stoletím pečlivě uvážili vedení trasy tak, aby byla sjízdná a její stanice pro vážení a nakládku byly co nejlépe dostupné ze zúčastněných obcí.

Přes relativně malou vzdálenost je dnes okresní město z většiny těchto obcí špatně dostupné a častokrát je pro cestu do města nejsnazší použít vlastní auto – a jak to vypadá ve městě a okolí nákupního centra téměř každý den všichni víme. Generel dopravy ve Vyškově, nově zpracovaný v r. 2018, jasně ukázal, že nejzatíženější uzly ve městě jsou již na hranici vytíženosti.

Kopcovitý charakter přístupových silnic prakticky vylučuje jejich hromadnější využití jako tras pro cyklodopravu, zkrátka nejsme na Pardubicku. Každá cesta za nákupem nebo do práce je podmíněna slušným sportovním výkonem, a to není pro každého, pro účelovou cyklodopravu to není obecně přijatelné. Cukrovarská trasa využívá přirozených spojnic okolo vodotečí Hlubočanského a Rostěnického potoka s nejmenším spádem.

Těleso bývalé úzkokolejky mezi Kučerovem a Kozlany

 

 Realizace takového díla musí mít podporu  co možná všech dotčených obcí. Pojďme se podívat z hlediska možné podpory na obdobné prority stran podle povolebního složení některých radnic :

 • Vyškov:
  • ODS+SNK – podpora turistického ruchu, cyklostezek
   • 2/9 členové rady města (starosta)
  • ANO – investice do dopravy ve prospěch většiny občanů
   • 3/9 členové rady města (1. místostarostka)
  • KDU-ČSL – vybudování cyklotras, m.j. v lokalitě Cukrovarská vlečka
   • 2/9 členové rady města (místostarosta)
  • VPM+STAN – budování cyklostezek a jejich propojování, řešit dopravu dle generelu (obsahuje možnost řešení cyklodopravy na Bohdalice s využitím tělesa bývalé polní dráhy)
   • 1/9 člen rady města (místostarosta)
  • NÁŠ VYŠKOV – podpora pohybu mládeže
   • 1/9 člen rady města
 • Hlubočany:
  • SNK – Pro Hlubočany – hledání nových projektů a jejich financování
   • 5/9 členů zastupitelstva (starosta, místostarosta)
  • SNK – Za obec Hlubočany – napojení obce na síť cyklostezek
   • 3/9 členové zastupitelstva
  • Sdružení Ženy pro obec – zvýšení dopravní bezpečnosti
   • 1/9 členka zastupitelstva

Realizovaná část cyklostezky v Kozlanech

 

 • Kozlany:
  • Starostové a nezávislí – pokračování již dokončené cyklostezky v trase cukrovarské polní dráhy až ke katastru Kučerov
   • 7/7 členů zastupitelstva (starosta)
 •  Kučerov
  • SNK – Občanům – 4 zastupitelé přechází z minulého období, kdy (zesnulý) starosta podporoval tento projekt a i nová starostka ho považuje za přínos pro obec
   • 7/9 členů zastupitelstva (starostka)

Budeme dále sledovat, jak se vyvinou povolební programové priority v dotčených obcích a případně text dále aktualizovat. Některé obce čeká v následujícím období prioritní úkol odkanalizování a čištění odpadních vod, ale dá se říci, že alespoň pro přípravné kroky je situace pro Cukrovarskou stezku velmi příznivá, pokud se Vyškov ujme přirozené koordinační role.