Letošní výroční schůze, která se běžně má konat počátkem kalendářního roku, se v důsledku omezení spolkové činnosti pro krizová opatření proti koronaviru sešla až v odloženém říjnovém termínu. Ze stejných důvodu se v minulém období nekonalo zaškolení nových značkařů a neprováděli jsme kontrolu ani běžnou údržbu značených tras oblasti Vyškov. Zaměřili jsme se pouze na aktualizaci pasportů. Podnikli jsme několik společných vyjížděk a podíleli jsme se na řadě aktivit jak v rámci členství v Cyklofederaci, tak zaměřených do podpory cyklodopravy v našem regionu. Informace o nich zveřejňujeme na stránkách tohoto webu.

Mezi nejdůležitější patří podpora Cukrovarské cyklostezky a účast na kampani za přijetí cyklonovely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zapojili jsme se také do sbírky na pomoc výstavbě nové skautské klubovny.

Aktivity spolku v dalším období:

  • Účast na zaškolení značkařů, bude-li uskutečněno
  • Řádné kontroly cyklotras podle požadavků KČT
  • Pokračování aktualizace pasportů hlavních tras (CZT 473, 5071)
  • Optimalizace CZT 5029 podle realizace cyklostezek
  • Cukrovarská stezka – pokračovat v aktivní účasti
  • Cyklovyjížďky pro členy, resp. další zvané účastníky

Ze schůze byl pořízen záznam, který obdrželli všichni zapsaní členové spolku.