Jedním z výstupů dalšího setkání ve věci bývalé cukrovarské úzkokolejné dráhy, které se konalo 20. srpna 2019 na pozvání starostky Kučerova na novém obecním úřadě, byla také dohoda, že tak, jako v titulku, se bude toto dílo ve všech podkladech nadále nazývat. Dále všichni přítomní zástupci obcí vyslovili souhlas s návrhem dohody obcí o spolupráci při přípravě a realizaci tohoto projektu. Některé obce mají již tuto dohodu schválenou ve svých zastupitelstvech. Nejdůležitějším krokem bylo odsouhlasení koordinátora projektu a přítomnost jednatelky projektanta, který bezprostředně zahájí práci na studii proveditelnosti a zajistí geometrické zaměření. K tomu poskytne náš spolek potřebná vstupní data z terénního průzkumu trasy bývalé dráhy i získaná konverzí z historických map. Dalším stupněm projektu bude dokumentace pro stavební povolení, nezbytná součást pro žádost o dotaci. Pokud se vše zvládne do podzimu příštího roku, mohla by v roce 2021 začít realizace celého díla.

O akci projevuje zájem i Jihomoravský kraj, protože Cukrovarská dráha významně přispěje k řešení zatím špatné návaznosti Vyškovska na cykloturistické trasy z jižního směru. V každém případě formalizace spolupráce obcí a nastartování konkrétních kroků je příslibem, že celý projekt bude dotažen do konce.