Na závěr stavebních úprav ulice Hřbitovní ve Vyškově bylo její značení upraveno na jednosměrný provoz a nově byly vyznačeny vyhrazené pruhy. Od Kauflandu po křižovatku u Hřbitovní kaple je umožněna jízda v protisměru jak Dinovláčku, tak cyklistům. Cyklisté mohou dále pokračovat v protisměru ke křižovatce u budovy Policie ČR.