Dobré zprávy, to je něco, co každý člověk občas potřebuje jako sůl. Pár jich tady máme speciálně pro lidi, kteří preferují jízdu na kole jako rekreační sport, jako účelný prostředek dopravy, jako zábavu pro sebe i celou rodinu:

Nová cyklostezka na ulici Nádražní

Při rekonstrukci Nádražní ulice byl dosavadní chodník po její levé straně směrem do centra přestavěn na smíšenou stezku pro chodce a cyklisty. Na nároží u křižovatky s průtahem navazuje na dosavadní úseky ulicemi Pod újezdem a Komenského, kde má napojení na podjezd směrem k centru a také míří k páteřní cyklostezce na ose Dukelská – Olomoucká – Sochorka – průmyslová zóna.

Neřešenou vadou na kráse jsou průjezdy úseky, které jsou prioritně označeny jako parkoviště. Legislativní houština, která uspořádání dopravních cest všeho druhu zahaluje, pravděpodobně neumožňuje jednoduché a logické řešení tam, kde by bylo nanejvýš účelné. Proč musí být každé křížení cyklostezky s vedlejšími ulicemi i s parkovišti označeno jako konec cyklostezky a za pár metrů zase její začátek? Nestačilo by vyznačit doporučenou dráhu jako přejezd pro cyklisty? Je přece dáno, že cyklista na přejezdu musí dát přednost všem vozidlům na přejižděné komunikaci, nestačí to? Každá taková značka včetně sloupku stojí hezkých pár tisíc korun a to není málo. Že na parkovištích nemají takové čáry co dělat? A proč ne, když tam mohou být vyznačeny nejen parkovací stání, ale i přechody pro chodce? Shluky zbytečných značek jen zvyšují zmatek, dezorientují účastníky provozu a jsou to vyhozené peníze.

V Olomouci, kterou považuju v našich končinách za jakýsi standard řešení cyklistické dopravy, jsem se setkal s řešením, nad kterým by leckde dopravní specialisté kroutili hlavou: na křížení pěšího a cyklistického tahu s vedlejší silnicí je světelná signalizace, která řídí jak přechod, tak přejezd pro cyklisty. Ale světe div se – je tam jen jeden obyčejný semafor pro chodce i cyklisty! Účel tady převážil nad dopraváckým purismem a nikomu nevadí, že se řídí i na kole stejnou signalizací, jako chodci. Barvy máme stejné a než překážet týdny provozu výkopy, kutat pod křižovatkou a stavět další sloupy jen proto, aby na nich byl symbol kola je přece zbytečné.

Nádražní stezka

 

Marchanka a Pustiměřská stezka

Po letech přešlapování se podařilo realizovat pustiměřskou cyklostezku, která usnadňuje komunikaci blízké obce s městem. Neutěšený stav vodní nádrže Marchanka, přes jejíž hráz stezka prochází, se v nedávné době radikálně změnil a Marchanka má našlápnuto na ozdobu celé trasy. Za finanční injekce a spolupráce města Vyškova s Moravským rybářským svazem se podařilo dílo opravit a na jaře by mohlo dojít k jeho napuštění. Pozitivní také je, že vedle využití pro rybářské účely bude vodní plocha sloužit i pro účely rekreační. Pro zlidštění celé cyklostezky také velmi přispívá výsadba aleje podél pustiměřského úseku. V celé délce 1,5 km je stezka jednostranně osázena jabloněmi rúzných druhů, najdeme tam renety, moravské jaderničky, bernské růžové a mnoho dalších. O výsadbu se zde postarala obec Pustiměř. Vyjížďka s dětmi k rybníčku a ochutnávkou jablek se může v budoucnosti stát vítaným cílem rodinného výletu. Škoda jen, že se zatím nerýsuje možnost účelného napojení k muzeu letecké techniky, které leží pouhých 400 m od stezky, na opačné straně stále ještě dost frekventované staré silnice Vyškov - Prostějov.

Pustiměřská stezka